קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
מיני-כתבות לאתריש עם מי לדבר פרשה מהאגודה - פתוחnormalfeature14 שנים 27 שבועות
מיני-כתבות לאתרהתפתחות נטייה מינית אצל עובפתוחnormalfeature14 שנים 27 שבועות
תחזוקת ציודcanon לתיקוןפתוחnormalbug14 שנים 26 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרגיי ריאטריה-חזרות גנרליות ופתוחnormalfeature14 שנים 24 שבועותברוך אורן
תחזוקת ציודקלטות שברי קנהפתוחnormalfeature14 שנים 23 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרעריכה: רפי פרץ אצל עמוס שוקןפתוחnormalfeature14 שנים 19 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרסדנת קולפתוחnormalfeature14 שנים 19 שבועות
מיני-כתבות לאתרתערוכת "יא הומופוב"פתוחcriticalfeature14 שנים 19 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרחיי הלילה: הפליגראונדפתוחnormalfeature14 שנים 18 שבועותברי דוידסון
מיני-כתבות לאתרמייצג גאווה בב"שפתוחnormalמשימה14 שנים 17 שבועות
שיתופי פעולהקמרה אובסקורהפתוחnormalfeature13 שנים 44 שבועותאוסקר אויריך
שיתופי פעולהשחם (איגוד)פתוחnormalfeature13 שנים 44 שבועותאוסקר אויריך
שיתופי פעולהביכורי העיתיםפתוחnormalfeature13 שנים 44 שבועותאוסקר אויריך
שידורינו בערוץ 98מגזין: יציאה מהארוןפתוחnormalfeature13 שנים 44 שבועותאוסקר אויריך
שידורינו בערוץ 98מגזין: קהילה ודתפתוחnormalsupport13 שנים 44 שבועותאוסקר אויריך
ארכיון מה קורהשידור סקס אחר 2010פתוחminorfeature13 שנים 44 שבועותאוסקר אויריך
שיתופי פעולהמנשרפתוחnormalfeature13 שנים 44 שבועותאוסקר אויריך
תחזוקת ציודרשימת קניות מתועדפת לסיום תפתוחnormalfeature13 שנים 32 שבועות
מיני-כתבות לאתרנורה גרינברג לגבי הטרנסית הפתוחnormalfeature13 שנים 28 שבועות
מיני-כתבות לאתרBDSM - בין המרחב האישי למרחב הפתוחnormalfeature13 שנים 24 שבועות
שלב תוכן #