קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
מיני-כתבות לאתריש עם מי לדבר פרשה מהאגודה - פתוחnormalfeature12 שנים 51 שבועות
מיני-כתבות לאתרהתפתחות נטייה מינית אצל עובפתוחnormalfeature12 שנים 51 שבועות
תחזוקת ציודcanon לתיקוןפתוחnormalbug12 שנים 51 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרגיי ריאטריה-חזרות גנרליות ופתוחnormalfeature12 שנים 49 שבועותברוך אורן
תחזוקת ציודקלטות שברי קנהפתוחnormalfeature12 שנים 48 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרעריכה: רפי פרץ אצל עמוס שוקןפתוחnormalfeature12 שנים 44 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרסדנת קולפתוחnormalfeature12 שנים 44 שבועות
מיני-כתבות לאתרתערוכת "יא הומופוב"פתוחcriticalfeature12 שנים 44 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרחיי הלילה: הפליגראונדפתוחnormalfeature12 שנים 43 שבועותברי דוידסון
מיני-כתבות לאתרמייצג גאווה בב"שפתוחnormalמשימה12 שנים 41 שבועות
שיתופי פעולהקמרה אובסקורהפתוחnormalfeature12 שנים 16 שבועותאוסקר אויריך
שיתופי פעולהשחם (איגוד)פתוחnormalfeature12 שנים 16 שבועותאוסקר אויריך
שיתופי פעולהביכורי העיתיםפתוחnormalfeature12 שנים 16 שבועותאוסקר אויריך
שידורינו בערוץ 98מגזין: יציאה מהארוןפתוחnormalfeature12 שנים 16 שבועותאוסקר אויריך
שידורינו בערוץ 98מגזין: קהילה ודתפתוחnormalsupport12 שנים 16 שבועותאוסקר אויריך
ארכיון מה קורהשידור סקס אחר 2010פתוחminorfeature12 שנים 16 שבועותאוסקר אויריך
שיתופי פעולהמנשרפתוחnormalfeature12 שנים 16 שבועותאוסקר אויריך
תחזוקת ציודרשימת קניות מתועדפת לסיום תפתוחnormalfeature12 שנים 4 שבועות
מיני-כתבות לאתרנורה גרינברג לגבי הטרנסית הפתוחnormalfeature12 שנים שבוע אחד
מיני-כתבות לאתרBDSM - בין המרחב האישי למרחב הפתוחnormalfeature11 שנים 49 שבועות
שלב תוכן #