קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
מיני-כתבות לאתריש עם מי לדבר פרשה מהאגודה - פתוחnormalfeature9 שנים 44 שבועות
מיני-כתבות לאתרהתפתחות נטייה מינית אצל עובפתוחnormalfeature9 שנים 44 שבועות
תחזוקת ציודcanon לתיקוןפתוחnormalbug9 שנים 44 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרגיי ריאטריה-חזרות גנרליות ופתוחnormalfeature9 שנים 42 שבועותברוך אורן
תחזוקת ציודקלטות שברי קנהפתוחnormalfeature9 שנים 41 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרעריכה: רפי פרץ אצל עמוס שוקןפתוחnormalfeature9 שנים 36 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרסדנת קולפתוחnormalfeature9 שנים 36 שבועות
מיני-כתבות לאתרתערוכת "יא הומופוב"פתוחcriticalfeature9 שנים 36 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרחיי הלילה: הפליגראונדפתוחnormalfeature9 שנים 36 שבועותברי דוידסון
מיני-כתבות לאתרמייצג גאווה בב"שפתוחnormalמשימה9 שנים 34 שבועות
שיתופי פעולהקמרה אובסקורהפתוחnormalfeature9 שנים 9 שבועותאוסקר אויריך
שיתופי פעולהשחם (איגוד)פתוחnormalfeature9 שנים 9 שבועותאוסקר אויריך
שיתופי פעולהביכורי העיתיםפתוחnormalfeature9 שנים 9 שבועותאוסקר אויריך
שידורינו בערוץ 98מגזין: יציאה מהארוןפתוחnormalfeature9 שנים 9 שבועותאוסקר אויריך
שידורינו בערוץ 98מגזין: קהילה ודתפתוחnormalsupport9 שנים 9 שבועותאוסקר אויריך
ארכיון מה קורהשידור סקס אחר 2010פתוחminorfeature9 שנים 9 שבועותאוסקר אויריך
שיתופי פעולהמנשרפתוחnormalfeature9 שנים 9 שבועותאוסקר אויריך
תחזוקת ציודרשימת קניות מתועדפת לסיום תפתוחnormalfeature8 שנים 49 שבועות
מיני-כתבות לאתרנורה גרינברג לגבי הטרנסית הפתוחnormalfeature8 שנים 45 שבועות
מיני-כתבות לאתרBDSM - בין המרחב האישי למרחב הפתוחnormalfeature8 שנים 42 שבועות
שלב תוכן #