קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגסמל מיוןLast updatedבאחריות
תחזוקת אתר מה קורה?פתרון חדש לאחסנהפתוחcriticalמשימה16 שנים 16 שבועותברוך אורן
תחזוקת אתר מה קורה?בדיקה משפטית אקו"םפתוחcriticalמשימה16 שנים 14 שבועות
תורנויותתורנויות דצמברפתוחnormalמשימה15 שנים 49 שבועות
תורנויותקריינויות ינוארפתוחnormalמשימה15 שנים 49 שבועות
מיני-כתבות לאתרקבוצה חברתית לביפתוחnormalמשימה14 שנים 38 שבועות
תורנויותפרסום פורמים באינטרנטפתוחnormalמשימה14 שנים 46 שבועות
תורנויותדוכן של מה קורה בפסיטבל הסרפתוחnormalמשימה14 שנים 46 שבועות
תורנויותתזכורת ע"י smsפתוחnormalמשימה14 שנים 46 שבועות
תורנויותהקמה של טבלה שתציע את המוגקפתוחnormalמשימה14 שנים 46 שבועות
תורנויותלימוד בל עריכהפתוחnormalמשימה14 שנים 46 שבועות
שיתופי פעולהיום עיון "מה קורה"פתוחnormalמשימה14 שנים 41 שבועות
מיני-כתבות לאתר עליה במס' נשאי האיידספתוחnormalמשימה14 שנים 36 שבועות
מיני-כתבות לאתרארועי פוריםפתוחnormalמשימה14 שנים 36 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרטיטוא 1 לסמסך מזמין למה קורהפתוחnormalמשימה14 שנים 38 שבועות
מיני-כתבות לאתרסיקור התערוכה 'עושים עירום פתוחnormalמשימה14 שנים 32 שבועותAvihu S
מיני-כתבות לאתרכנס גאווה בפריפריהפתוחnormalמשימה14 שנים 35 שבועות
מיני-כתבות לאתר'לסבית קטלנית'פתוחnormalמשימה14 שנים 32 שבועותAvihu S
מיני-כתבות לאתראיגי לאן בשישי הקרובפתוחnormalמשימה14 שנים 28 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרהקמת פורטל גאווה בויקיפדיה פתוחnormalמשימה14 שנים 30 שבועות
מיני-כתבות לאתרמעוכב עד 10/2009: מחווה לגאים להטיפול מעוכבnormalמשימה14 שנים 16 שבועות
שלב תוכן #