קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריותסמל מיון
מיני-כתבות לאתרקבוצה חברתית לביפתוחnormalמשימה14 שנים 38 שבועות
תורנויותהקמה של טבלה שתציע את המוגקפתוחnormalמשימה14 שנים 46 שבועות
מיני-כתבות לאתרסרטים לטרנס'גנדרפתוחnormalbug14 שנים 40 שבועות
מיני-כתבות לאתרטיטוא 1 לסמסך מזמין למה קורהפתוחnormalמשימה14 שנים 38 שבועות
מיני-כתבות לאתרשיווק סרטך ברשתפתוחnormalfeature14 שנים 32 שבועות
מיני-כתבות לאתרלבדוק אפשרות להזיז את הפגישפתוחnormalfeature14 שנים 20 שבועות
מיני-כתבות לאתרערב הפיגועפתוחnormalמשימה14 שנים 16 שבועות
מיני-כתבות לאתריוני -פצוע מהברנוער שתובע אפתוחnormalfeature13 שנים 51 שבועות
מיני-כתבות לאתרנורה גרינברג לגבי הטרנסית הפתוחnormalfeature13 שנים 3 ימים
מיני-כתבות לאתרנשים וטכנולוגיות רפואיות - פתוחnormalfeature12 שנים 47 שבועות
מיני-כתבות לאתרארגז: קצת על הרקע של ענת ניר פתוחnormalfeature12 שנים 31 שבועות
ארכיון מה קורההשאלת קלטות ינואר 2011פתוחnormalfeature12 שנים 39 שבועות
שידורינו בערוץ 98אמהות בסכנהפתוחnormalfeature12 שנים 24 שבועות
שידורינו בערוץ 98פמיניזם, מוגבלות ומה שביניהפתוחnormalfeature12 שנים 28 שבועות
שידורינו בערוץ 98כנס גאווה בכנסתפתוחnormalfeature12 שנים 28 שבועות
שידורינו בערוץ 98תקשורת חיוביתפתוחnormalfeature10 שנים 39 שבועות
שידורינו בערוץ 98אני קצת משוגעתפתוחnormalfeature10 שנים שבוע אחד
תחזוקת ציודרכש 2014פתוחnormalfeature9 שנים 46 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?כאשר מוסיפים תגובה לחדשות הפתוחminorbug16 שנים 12 שבועות
שידורינו בערוץ 98דיון בנושא טרנסג'נדריזםפתוחcriticalfeature14 שנים 18 שבועות
שלב תוכן #