קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryסמל מיוןמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
מיני-כתבות לאתרצעדה נגד אבדנותפתוחnormalfeature10 שנים 2 שבועותshiralony
מיני-כתבות לאתרקבוצה חברתית לביפתוחnormalמשימה13 שנים 23 שבועות
מיני-כתבות לאתרקבוצת "קשת הזהב"פתוחnormalfeature13 שנים 16 שבועות
מיני-כתבות לאתרקבוצת זמרפתוחnormalfeature13 שנים 21 שבועות
שידורינו בערוץ 98קהילה לאן09: עריכה והבאה לשיפתוחcriticalfeature13 שנים 9 שבועותברוך אורן
תחזוקת אתר מה קורה?קוד להתממשקותפתוחnormalfeature15 שנים 2 שבועותברוך אורן
תחזוקת ציודקלטות שברי קנהפתוחnormalfeature12 שנים 32 שבועותברוך אורן
שיתופי פעולהקמרה אובסקורהפתוחnormalfeature12 שנים 6 ימיםאוסקר אויריך
תורנויותקריינויות ינוארפתוחnormalמשימה14 שנים 34 שבועות
תורנויותקריינות נובמברפתוחnormalfeature14 שנים 41 שבועות
תורנויותקריינות ספטמברפתוחnormalfeature14 שנים 49 שבועות
תחזוקת ציודרכש 2014פתוחnormalfeature8 שנים 31 שבועות
תחזוקת ציודרכש 2015פתוחnormalfeature6 שנים 45 שבועותברוך אורן
תחזוקת ציודרשימת קניות מתועדפת לסיום תפתוחnormalfeature11 שנים 40 שבועות
תחזוקת ציודרשימת קניות מתועדפת לתקציב פתוחnormalfeature9 שנים 19 שבועותברוך אורן
שיתופי פעולהשחם (איגוד)פתוחnormalfeature12 שנים 6 ימיםאוסקר אויריך
ארכיון מה קורהשידור סקס אחר 2010פתוחminorfeature12 שנים 6 ימיםאוסקר אויריך
מיני-כתבות לאתרשיווק סרטך ברשתפתוחnormalfeature13 שנים 17 שבועות
מיני-כתבות לאתרתהלוכה וטקס יום הזיכרון לטרפתוחcriticalfeature12 שנים 36 שבועותברוך אורן
שיתופי פעולהתוכנית הבוקר בערוץ 10פתוחnormalfeature13 שנים 9 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #