קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
מיני-כתבות לאתריש עם מי לדבר פרשה מהאגודה - פתוחnormalfeature12 שנים 41 שבועות
מיני-כתבות לאתרהתפתחות נטייה מינית אצל עובפתוחnormalfeature12 שנים 41 שבועות
תחזוקת ציודcanon לתיקוןפתוחnormalbug12 שנים 40 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרגיי ריאטריה-חזרות גנרליות ופתוחnormalfeature12 שנים 38 שבועותברוך אורן
תחזוקת ציודקלטות שברי קנהפתוחnormalfeature12 שנים 37 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרעריכה: רפי פרץ אצל עמוס שוקןפתוחnormalfeature12 שנים 33 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרסדנת קולפתוחnormalfeature12 שנים 33 שבועות
מיני-כתבות לאתרתערוכת "יא הומופוב"פתוחcriticalfeature12 שנים 33 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרחיי הלילה: הפליגראונדפתוחnormalfeature12 שנים 32 שבועותברי דוידסון
מיני-כתבות לאתרמייצג גאווה בב"שפתוחnormalמשימה12 שנים 31 שבועות
שיתופי פעולהקמרה אובסקורהפתוחnormalfeature12 שנים 6 שבועותאוסקר אויריך
שיתופי פעולהשחם (איגוד)פתוחnormalfeature12 שנים 6 שבועותאוסקר אויריך
שיתופי פעולהביכורי העיתיםפתוחnormalfeature12 שנים 6 שבועותאוסקר אויריך
שידורינו בערוץ 98מגזין: יציאה מהארוןפתוחnormalfeature12 שנים 6 שבועותאוסקר אויריך
שידורינו בערוץ 98מגזין: קהילה ודתפתוחnormalsupport12 שנים 6 שבועותאוסקר אויריך
ארכיון מה קורהשידור סקס אחר 2010פתוחminorfeature12 שנים 6 שבועותאוסקר אויריך
שיתופי פעולהמנשרפתוחnormalfeature12 שנים 6 שבועותאוסקר אויריך
תחזוקת ציודרשימת קניות מתועדפת לסיום תפתוחnormalfeature11 שנים 46 שבועות
מיני-כתבות לאתרנורה גרינברג לגבי הטרנסית הפתוחnormalfeature11 שנים 42 שבועות
מיני-כתבות לאתרBDSM - בין המרחב האישי למרחב הפתוחnormalfeature11 שנים 38 שבועות
שלב תוכן #