קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגסמל מיוןLast updatedבאחריות
תורנויותקריינות נובמברפתוחnormalfeature15 שנים 4 שבועות
שידורינו בערוץ 98דיון בנושא טרנסג'נדריזםפתוחcriticalfeature13 שנים 18 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?הצטרף לרשימת תפוצהפתוחnormalfeature15 שנים 3 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?בלוק תרומותפתוחnormalfeature15 שנים 3 שבועותברוך אורן
שידורינו בערוץ 98כתוביות למהדורת 12/2007פתוחnormalfeature14 שנים 46 שבועות
תורנויותתורנויות פברוארפתוחnormalfeature14 שנים 44 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?תקלה בבלוגפתוחnormalfeature14 שנים 23 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרמעוכב עד ה-23/1/10: פרויקט הדר - הטיפול מעוכבnormalfeature12 שנים 51 שבועות
מיני-כתבות לאתרקבוצת "קשת הזהב"פתוחnormalfeature13 שנים 32 שבועות
מיני-כתבות לאתרלאון מהאח הגדולפתוחnormalfeature13 שנים 41 שבועות
מיני-כתבות לאתרקבוצת זמרפתוחnormalfeature13 שנים 37 שבועות
מיני-כתבות לאתרפעילות נשים במתנספתוחnormalfeature13 שנים 41 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?הוספת בלוק "המלץ" לפייסבוק ופתוחnormalfeature13 שנים 40 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרמחזות אסורים באוניברסיטהפתוחnormalfeature13 שנים 39 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרשיווק סרטך ברשתפתוחnormalfeature13 שנים 33 שבועות
מיני-כתבות לאתרזהות, הזדהות, ופוליטיקה קוופתוחnormalfeature13 שנים 33 שבועות
תחזוקת ציודהעברת חדר עריכה למתנ"ס הגאהפתוחnormalfeature13 שנים 30 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרהרצאה על גיבוש זהות להט"בפתוחnormalfeature13 שנים 27 שבועות
מיני-כתבות לאתרברכות בכנסת לרגל חודש הגאוופתוחnormalfeature13 שנים 27 שבועות
שידורינו בערוץ 98גיי-ריאטריה: עריכה והבאה לשפתוחcriticalfeature13 שנים 25 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #