קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגסמל מיוןLast updatedבאחריות
תורנויותקריינות נובמברפתוחnormalfeature15 שנים 30 שבועות
שידורינו בערוץ 98דיון בנושא טרנסג'נדריזםפתוחcriticalfeature13 שנים 44 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?הצטרף לרשימת תפוצהפתוחnormalfeature15 שנים 29 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?בלוק תרומותפתוחnormalfeature15 שנים 29 שבועותברוך אורן
שידורינו בערוץ 98כתוביות למהדורת 12/2007פתוחnormalfeature15 שנים 20 שבועות
תורנויותתורנויות פברוארפתוחnormalfeature15 שנים 17 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?תקלה בבלוגפתוחnormalfeature14 שנים 49 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרמעוכב עד ה-23/1/10: פרויקט הדר - הטיפול מעוכבnormalfeature13 שנים 25 שבועות
מיני-כתבות לאתרקבוצת "קשת הזהב"פתוחnormalfeature14 שנים 5 שבועות
מיני-כתבות לאתרלאון מהאח הגדולפתוחnormalfeature14 שנים 14 שבועות
מיני-כתבות לאתרקבוצת זמרפתוחnormalfeature14 שנים 11 שבועות
מיני-כתבות לאתרפעילות נשים במתנספתוחnormalfeature14 שנים 14 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?הוספת בלוק "המלץ" לפייסבוק ופתוחnormalfeature14 שנים 14 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרמחזות אסורים באוניברסיטהפתוחnormalfeature14 שנים 13 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרשיווק סרטך ברשתפתוחnormalfeature14 שנים 7 שבועות
מיני-כתבות לאתרזהות, הזדהות, ופוליטיקה קוופתוחnormalfeature14 שנים 7 שבועות
תחזוקת ציודהעברת חדר עריכה למתנ"ס הגאהפתוחnormalfeature14 שנים 4 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרהרצאה על גיבוש זהות להט"בפתוחnormalfeature14 שנים 6 ימים
מיני-כתבות לאתרברכות בכנסת לרגל חודש הגאוופתוחnormalfeature14 שנים שבוע אחד
שידורינו בערוץ 98גיי-ריאטריה: עריכה והבאה לשפתוחcriticalfeature13 שנים 51 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #