קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריותסמל מיון
תחזוקת אתר מה קורה?לבטל auto rewindפתוחnormalfeature16 שנים 14 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?הצטרף לרשימת תפוצהפתוחnormalfeature16 שנים 3 שבועות
שידורינו בערוץ 98כתוביות למהדורת 12/2007פתוחnormalfeature15 שנים 46 שבועות
מיני-כתבות לאתרקבוצת "קשת הזהב"פתוחnormalfeature14 שנים 32 שבועות
מיני-כתבות לאתרקבוצה חברתית לביפתוחnormalמשימה14 שנים 39 שבועות
תורנויותהקמה של טבלה שתציע את המוגקפתוחnormalמשימה14 שנים 47 שבועות
מיני-כתבות לאתרסרטים לטרנס'גנדרפתוחnormalbug14 שנים 41 שבועות
מיני-כתבות לאתרטיטוא 1 לסמסך מזמין למה קורהפתוחnormalמשימה14 שנים 39 שבועות
מיני-כתבות לאתרשיווק סרטך ברשתפתוחnormalfeature14 שנים 33 שבועות
מיני-כתבות לאתרלבדוק אפשרות להזיז את הפגישפתוחnormalfeature14 שנים 21 שבועות
מיני-כתבות לאתרערב הפיגועפתוחnormalמשימה14 שנים 17 שבועות
מיני-כתבות לאתריוני -פצוע מהברנוער שתובע אפתוחnormalfeature14 שנים 13 שעות
מיני-כתבות לאתרהנאום של שוקי ביום הזיכרון פתוחnormalfeature12 שנים 44 שבועות
מיני-כתבות לאתר4 סרטונים על מדיניות פמיניסטופלnormalfeature12 שנים 41 שבועות
מיני-כתבות לאתרהחברים מספרים על הדרפתוחnormalfeature12 שנים 39 שבועות
מיני-כתבות לאתרדיון בנושא הרשעה של קצב - סרטופלnormalfeature12 שנים 22 שבועות
שידורינו בערוץ 98women in the revolution in the arab worldפתוחnormalfeature12 שנים 38 שבועות
שידורינו בערוץ 98נשים וספורט - הזמנה למפגש השפתוחnormalfeature12 שנים 28 שבועות
שידורינו בערוץ 98תקשורת חיוביתפתוחnormalfeature10 שנים 40 שבועות
שידורינו בערוץ 98אני קצת משוגעתפתוחnormalfeature10 שנים 2 שבועות
שלב תוכן #