קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריותסמל מיון
שידורינו בערוץ 98ירושלים של ורודפתוחnormalfeature12 שנים 2 שבועות
שידורינו בערוץ 98הפאנל המרכזי של קהילת הלהט"פתוחnormalfeature10 שנים 22 שבועות
מיני-כתבות לאתריום הבינלאומי נגד הומובופיפתוחnormalfeature10 שנים 7 שבועות
שידורינו בערוץ 98סיקור כנס פונדקאותפתוחnormalfeature10 שנים 3 שבועות
שידורינו בערוץ 98נס לא קרה לנו- לפידים ושירה פתוחnormalמשימה9 שנים 26 שבועות
שידורינו בערוץ 98יצירת תקציב מגדרי בעיריית תפתוחnormalfeature9 שנים 9 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?בדיקה משפטית אקו"םפתוחcriticalמשימה15 שנים 42 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?פרסומות של גוגלפתוחnormalfeature15 שנים 40 שבועות
תורנויותתורנויות פברוארפתוחnormalfeature15 שנים 17 שבועות
מיני-כתבות לאתרלאון מהאח הגדולפתוחnormalfeature14 שנים 14 שבועות
תורנויותפרסום פורמים באינטרנטפתוחnormalמשימה14 שנים 20 שבועות
תורנויותלימוד בל עריכהפתוחnormalמשימה14 שנים 20 שבועות
מיני-כתבות לאתרזהות, הזדהות, ופוליטיקה קוופתוחnormalfeature14 שנים 7 שבועות
מיני-כתבות לאתרהרצאה על גיבוש זהות להט"בפתוחnormalfeature14 שנים 6 ימים
מיני-כתבות לאתרבעיכוב עד 2009-09: קצבת שאריםהטיפול מעוכבnormalfeature13 שנים 47 שבועות
מיני-כתבות לאתרמשמרות גאווה ראיון וסרט רחופתוחnormalמשימה13 שנים 43 שבועות
מיני-כתבות לאתרמצעד זכויות האדםפתוחnormalfeature13 שנים 25 שבועות
מיני-כתבות לאתריש עם מי לדבר פרשה מהאגודה - פתוחnormalfeature13 שנים 25 שבועות
תחזוקת ציודרשימת קניות מתועדפת לסיום תפתוחnormalfeature12 שנים 30 שבועות
שידורינו בערוץ 98מדיניות פמיניסטיתטופלnormalfeature11 שנים 48 שבועות
שלב תוכן #