קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
מיני-כתבות לאתרקבוצת "קשת הזהב"פתוחnormalfeature13 שנים 40 שבועות
מיני-כתבות לאתר'לסבית קטלנית'פתוחnormalמשימה13 שנים 42 שבועותAvihu S
מיני-כתבות לאתרסיקור התערוכה 'עושים עירום פתוחnormalמשימה13 שנים 42 שבועותAvihu S
מיני-כתבות לאתרזהות, הזדהות, ופוליטיקה קוופתוחnormalfeature13 שנים 42 שבועות
מיני-כתבות לאתרשיווק סרטך ברשתפתוחnormalfeature13 שנים 42 שבועות
מיני-כתבות לאתרכנס גאווה בפריפריהפתוחnormalמשימה13 שנים 45 שבועות
מיני-כתבות לאתר עליה במס' נשאי האיידספתוחnormalמשימה13 שנים 46 שבועות
מיני-כתבות לאתרארועי פוריםפתוחnormalמשימה13 שנים 46 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרקבוצת זמרפתוחnormalfeature13 שנים 46 שבועות
מיני-כתבות לאתרקבוצה חברתית לביפתוחnormalמשימה13 שנים 48 שבועות
מיני-כתבות לאתרמחזות אסורים באוניברסיטהפתוחnormalfeature13 שנים 48 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרטיטוא 1 לסמסך מזמין למה קורהפתוחnormalמשימה13 שנים 48 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?הוספת בלוק "המלץ" לפייסבוק ופתוחnormalfeature13 שנים 49 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרלאון מהאח הגדולפתוחnormalfeature13 שנים 49 שבועות
מיני-כתבות לאתרפעילות נשים במתנספתוחnormalfeature13 שנים 49 שבועות
מיני-כתבות לאתרסרטים לטרנס'גנדרפתוחnormalbug13 שנים 49 שבועות
שיתופי פעולהיום עיון "מה קורה"פתוחnormalמשימה13 שנים 51 שבועות
תורנויותלימוד בל עריכהפתוחnormalמשימה14 שנים 3 שבועות
תורנויותהקמה של טבלה שתציע את המוגקפתוחnormalמשימה14 שנים 3 שבועות
תורנויותתזכורת ע"י smsפתוחnormalמשימה14 שנים 3 שבועות
שלב תוכן #