נוהל שידור וידאו

הנחיות להעלאה לאתר

הוראות לפרסום וידאו
ערוך
URL
ייצא לאבי
ייצא לפריים
כווץ לפלב
התחבר בפטפ
בצע אפלוד לקובץ
הכנס עם שם משתמש מורשה
בצע הוספת תוכן-וידאו
תן שם הגיוני
הצבע על קובץ הפלב בשרת
sites/makore.6tzvaim.com/files/videos/2007-07-16-item-1.flv
. וודא שגודל התמונה איננו אפס - או נל אפשר אפילו 1. במקרה שהאפלוד בוצע דרך הטופס ייתכן וניתן להשאיר ריק
רשום תוכן עבור מידע ממה קורה
רשום תוכן עבור מידה נוסף (אופציונלי עלק
בחלונית תמונות מצורפות, ולא בחלונית תמונת אצבע, הצבע על קובץ הפריים
רשום בשם התמונה את שם הקובץ פלב ללא הסיומת וללא הספריה
שלח

תיקונים לתהליך:
בצע עדכון בבסיס הנתונים לגודל התמונה ל560 על 446

תקלות נפוצות
הקובץ מתחיל לנגן ונתקע באמצע - יש לאפס את זיכרון המטמון באקספלורר