קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטסמל מיוןSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
מיני-כתבות לאתרסרטים לטרנס'גנדרפתוחnormalbug15 שנים 8 שבועות
מיני-כתבות לאתרמחזות אסורים באוניברסיטהפתוחnormalfeature15 שנים 6 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרארועי פוריםפתוחnormalמשימה15 שנים 4 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרטיטוא 1 לסמסך מזמין למה קורהפתוחnormalמשימה15 שנים 6 שבועות
מיני-כתבות לאתרמעוכב: פתיחת סניף של קופח כלהטיפול מעוכבnormalfeature14 שנים 40 שבועות
מיני-כתבות לאתרמעוכב: תערוכת 100 זהויותפתוחnormalfeature14 שנים 40 שבועות
מיני-כתבות לאתרעריכה: רפי פרץ אצל עמוס שוקןפתוחnormalfeature14 שנים 11 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתראירוע מתנדבים של שישה צבעיםפתוחnormalfeature14 שנים 21 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתריוני -פצוע מהברנוער שתובע אפתוחnormalfeature14 שנים 19 שבועות
מיני-כתבות לאתרחיי הלילה: הפליגראונדפתוחnormalfeature14 שנים 11 שבועותברי דוידסון
מיני-כתבות לאתריש עם מי לדבר פרשה מהאגודה - פתוחnormalfeature14 שנים 19 שבועות
מיני-כתבות לאתרהתפתחות נטייה מינית אצל עובפתוחnormalfeature14 שנים 19 שבועות
מיני-כתבות לאתרסדנת קולפתוחnormalfeature14 שנים 11 שבועות
מיני-כתבות לאתרתערוכת "יא הומופוב"פתוחcriticalfeature14 שנים 11 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרמייצג גאווה בב"שפתוחnormalמשימה14 שנים 9 שבועות
מיני-כתבות לאתרסדנת גרפיטיטופלnormalfeature13 שנים 8 שבועותהילה לב
מיני-כתבות לאתרמצעד זכויות האדםפתוחnormalfeature14 שנים 19 שבועות
מיני-כתבות לאתרתיירות גאה בעד ונגדפתוחnormalfeature14 שנים 23 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרתהלוכה וטקס יום הזיכרון לטרפתוחcriticalfeature14 שנים 19 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרלבדוק אפשרות להזיז את הפגישפתוחnormalfeature14 שנים 41 שבועות
שלב תוכן #