קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסמל מיוןסיווגLast updatedבאחריות
תורנויותקריינות נובמברפתוחnormalfeature16 שנים 37 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?הצטרף לרשימת תפוצהפתוחnormalfeature16 שנים 36 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?בלוק תרומותפתוחnormalfeature16 שנים 36 שבועותברוך אורן
תורנויותתורנויות דצמברפתוחnormalמשימה16 שנים 31 שבועות
תורנויותקריינויות ינוארפתוחnormalמשימה16 שנים 31 שבועות
שידורינו בערוץ 98כתוביות למהדורת 12/2007פתוחnormalfeature16 שנים 26 שבועות
תורנויותתורנויות פברוארפתוחnormalfeature16 שנים 24 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?תקלה בבלוגפתוחnormalfeature16 שנים 3 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרסיקור התערוכה 'עושים עירום פתוחnormalמשימה15 שנים 13 שבועותAvihu S
מיני-כתבות לאתרכנס גאווה בפריפריהפתוחnormalמשימה15 שנים 17 שבועות
מיני-כתבות לאתר'לסבית קטלנית'פתוחnormalמשימה15 שנים 13 שבועותAvihu S
מיני-כתבות לאתרמשמרות גאווה ראיון וסרט רחופתוחnormalמשימה14 שנים 50 שבועות
מיני-כתבות לאתרעצרת כיכר רביןפתוחnormalמשימה14 שנים 50 שבועות
מיני-כתבות לאתרערב שירי אבלפתוחnormalfeature14 שנים 50 שבועות
מיני-כתבות לאתרדיון על סדר היום לקהילה בעקפתוחnormalfeature14 שנים 48 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרסיקור הסמינר האסטרטגיפתוחnormalfeature14 שנים 48 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרתיירות גאה בעד ונגדפתוחnormalfeature14 שנים 36 שבועותברוך אורן
שיתופי פעולההכשרת בני נוערפתוחnormalfeature14 שנים 34 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרמצעד זכויות האדםפתוחnormalfeature14 שנים 32 שבועות
מיני-כתבות לאתרעריכה: רפי פרץ אצל עמוס שוקןפתוחnormalfeature14 שנים 24 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #