קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסמל מיוןסיווגLast updatedבאחריות
תורנויותקריינות נובמברפתוחnormalfeature15 שנים 20 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?הצטרף לרשימת תפוצהפתוחnormalfeature15 שנים 19 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?בלוק תרומותפתוחnormalfeature15 שנים 19 שבועותברוך אורן
תורנויותתורנויות דצמברפתוחnormalמשימה15 שנים 14 שבועות
תורנויותקריינויות ינוארפתוחnormalמשימה15 שנים 14 שבועות
שידורינו בערוץ 98כתוביות למהדורת 12/2007פתוחnormalfeature15 שנים 10 שבועות
תורנויותתורנויות פברוארפתוחnormalfeature15 שנים 8 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?תקלה בבלוגפתוחnormalfeature14 שנים 39 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרסיקור התערוכה 'עושים עירום פתוחnormalמשימה13 שנים 49 שבועותAvihu S
מיני-כתבות לאתרכנס גאווה בפריפריהפתוחnormalמשימה14 שנים 5 ימים
מיני-כתבות לאתר'לסבית קטלנית'פתוחnormalמשימה13 שנים 49 שבועותAvihu S
מיני-כתבות לאתרמשמרות גאווה ראיון וסרט רחופתוחnormalמשימה13 שנים 33 שבועות
מיני-כתבות לאתרעצרת כיכר רביןפתוחnormalמשימה13 שנים 33 שבועות
מיני-כתבות לאתרערב שירי אבלפתוחnormalfeature13 שנים 33 שבועות
מיני-כתבות לאתרדיון על סדר היום לקהילה בעקפתוחnormalfeature13 שנים 31 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרסיקור הסמינר האסטרטגיפתוחnormalfeature13 שנים 31 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרתיירות גאה בעד ונגדפתוחnormalfeature13 שנים 20 שבועותברוך אורן
שיתופי פעולההכשרת בני נוערפתוחnormalfeature13 שנים 18 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרמצעד זכויות האדםפתוחnormalfeature13 שנים 15 שבועות
מיני-כתבות לאתרעריכה: רפי פרץ אצל עמוס שוקןפתוחnormalfeature13 שנים 8 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #