קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריותסמל מיון
שידורינו בערוץ 98לוקחות את הלילה בחזרהפתוחnormalfeature10 שנים 18 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?הכותרות לא בולטות מספיק ביחפתוחnormalfeature16 שנים 45 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?לבטל auto rewindפתוחnormalfeature16 שנים 38 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?הצטרף לרשימת תפוצהפתוחnormalfeature16 שנים 27 שבועות
שידורינו בערוץ 98כתוביות למהדורת 12/2007פתוחnormalfeature16 שנים 18 שבועות
מיני-כתבות לאתרקבוצת "קשת הזהב"פתוחnormalfeature15 שנים 3 שבועות
מיני-כתבות לאתרקבוצה חברתית לביפתוחnormalמשימה15 שנים 11 שבועות
תורנויותהקמה של טבלה שתציע את המוגקפתוחnormalמשימה15 שנים 18 שבועות
מיני-כתבות לאתרסרטים לטרנס'גנדרפתוחnormalbug15 שנים 12 שבועות
מיני-כתבות לאתרטיטוא 1 לסמסך מזמין למה קורהפתוחnormalמשימה15 שנים 11 שבועות
מיני-כתבות לאתרשיווק סרטך ברשתפתוחnormalfeature15 שנים 5 שבועות
מיני-כתבות לאתרלבדוק אפשרות להזיז את הפגישפתוחnormalfeature14 שנים 45 שבועות
מיני-כתבות לאתרערב הפיגועפתוחnormalמשימה14 שנים 41 שבועות
מיני-כתבות לאתריוני -פצוע מהברנוער שתובע אפתוחnormalfeature14 שנים 23 שבועות
מיני-כתבות לאתרנורה גרינברג לגבי הטרנסית הפתוחnormalfeature13 שנים 24 שבועות
מיני-כתבות לאתרנשים וטכנולוגיות רפואיות - פתוחnormalfeature13 שנים 19 שבועות
מיני-כתבות לאתרארגז: קצת על הרקע של ענת ניר פתוחnormalfeature13 שנים 3 שבועות
ארכיון מה קורההשאלת קלטות ינואר 2011פתוחnormalfeature13 שנים 11 שבועות
שידורינו בערוץ 98אמהות בסכנהפתוחnormalfeature12 שנים 48 שבועות
שידורינו בערוץ 98פמיניזם, מוגבלות ומה שביניהפתוחnormalfeature13 שנים 2 ימים
שלב תוכן #