קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריותסמל מיון
מיני-כתבות לאתרסיקור טקס חנוכת אנדרטת הזיכטופלnormalfeature9 שנים 37 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?כאשר מוסיפים תגובה לחדשות הפתוחminorbug16 שנים 3 שבועות
שידורינו בערוץ 98דיון בנושא טרנסג'נדריזםפתוחcriticalfeature14 שנים 9 שבועות
תורנויותקריינויות ינוארפתוחnormalמשימה15 שנים 40 שבועות
מיני-כתבות לאתרמעוכב עד ה-23/1/10: פרויקט הדר - הטיפול מעוכבnormalfeature13 שנים 42 שבועות
מיני-כתבות לאתרפעילות נשים במתנספתוחnormalfeature14 שנים 31 שבועות
תורנויותתזכורת ע"י smsפתוחnormalמשימה14 שנים 37 שבועות
מיני-כתבות לאתר עליה במס' נשאי האיידספתוחnormalמשימה14 שנים 27 שבועות
מיני-כתבות לאתרהקמת פורטל גאווה בויקיפדיה פתוחnormalמשימה14 שנים 21 שבועות
מיני-כתבות לאתרמעוכב עד 10/2009: מחווה לגאים להטיפול מעוכבnormalמשימה14 שנים 7 שבועות
מיני-כתבות לאתרמעוכב: תערוכת 100 זהויותפתוחnormalfeature14 שנים 10 שבועות
מיני-כתבות לאתרמסיבת יומןפתוחnormalמשימה14 שנים 7 שבועות
מיני-כתבות לאתרערב שירי אבלפתוחnormalfeature14 שנים 7 שבועות
מיני-כתבות לאתרסדנת קולפתוחnormalfeature13 שנים 34 שבועות
מיני-כתבות לאתרמייצג גאווה בב"שפתוחnormalמשימה13 שנים 32 שבועות
מיני-כתבות לאתרהנאום של שוקי ביום הזיכרון פתוחnormalfeature12 שנים 34 שבועות
מיני-כתבות לאתר4 סרטונים על מדיניות פמיניסטופלnormalfeature12 שנים 31 שבועות
מיני-כתבות לאתרהחברים מספרים על הדרפתוחnormalfeature12 שנים 30 שבועות
מיני-כתבות לאתרדיון בנושא הרשעה של קצב - סרטופלnormalfeature12 שנים 12 שבועות
שידורינו בערוץ 98women in the revolution in the arab worldפתוחnormalfeature12 שנים 28 שבועות
שלב תוכן #