מציג את נאומו האחרון של גדעון הירש

Your browser is not able to display this multimedia content.

Problems viewing videos?
Download latest Flash Player

לפני כשלושה שבועות, עמד ד"ר גדעון הירש ז"ל מול חברי ומתנדבי הועד למלחמה באידס, ונשא את נאום התודות שלו. הבאנו לכם את הגרסה המלאה של הנאום, ללא השמטות.