קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
מיני-כתבות לאתריש עם מי לדבר פרשה מהאגודה - פתוחnormalfeature9 שנים 27 שבועות
מיני-כתבות לאתרהתפתחות נטייה מינית אצל עובפתוחnormalfeature9 שנים 27 שבועות
תחזוקת ציודcanon לתיקוןפתוחnormalbug9 שנים 26 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרגיי ריאטריה-חזרות גנרליות ופתוחnormalfeature9 שנים 24 שבועותברוך אורן
תחזוקת ציודקלטות שברי קנהפתוחnormalfeature9 שנים 23 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרעריכה: רפי פרץ אצל עמוס שוקןפתוחnormalfeature9 שנים 19 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרסדנת קולפתוחnormalfeature9 שנים 19 שבועות
מיני-כתבות לאתרתערוכת "יא הומופוב"פתוחcriticalfeature9 שנים 19 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרחיי הלילה: הפליגראונדפתוחnormalfeature9 שנים 18 שבועותברי דוידסון
מיני-כתבות לאתרמייצג גאווה בב"שפתוחnormalמשימה9 שנים 17 שבועות
שיתופי פעולהקמרה אובסקורהפתוחnormalfeature8 שנים 44 שבועותאוסקר אויריך
שיתופי פעולהשחם (איגוד)פתוחnormalfeature8 שנים 44 שבועותאוסקר אויריך
שיתופי פעולהביכורי העיתיםפתוחnormalfeature8 שנים 44 שבועותאוסקר אויריך
שידורינו בערוץ 98מגזין: יציאה מהארוןפתוחnormalfeature8 שנים 44 שבועותאוסקר אויריך
שידורינו בערוץ 98מגזין: קהילה ודתפתוחnormalsupport8 שנים 44 שבועותאוסקר אויריך
ארכיון מה קורהשידור סקס אחר 2010פתוחminorfeature8 שנים 44 שבועותאוסקר אויריך
שיתופי פעולהמנשרפתוחnormalfeature8 שנים 44 שבועותאוסקר אויריך
תחזוקת ציודרשימת קניות מתועדפת לסיום תפתוחnormalfeature8 שנים 32 שבועות
מיני-כתבות לאתרנורה גרינברג לגבי הטרנסית הפתוחnormalfeature8 שנים 28 שבועות
מיני-כתבות לאתרBDSM - בין המרחב האישי למרחב הפתוחnormalfeature8 שנים 24 שבועות
שלב תוכן #