קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
מיני-כתבות לאתריש עם מי לדבר פרשה מהאגודה - פתוחnormalfeature9 שנים 40 שבועות
מיני-כתבות לאתרהתפתחות נטייה מינית אצל עובפתוחnormalfeature9 שנים 40 שבועות
תחזוקת ציודcanon לתיקוןפתוחnormalbug9 שנים 39 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרגיי ריאטריה-חזרות גנרליות ופתוחnormalfeature9 שנים 37 שבועותברוך אורן
תחזוקת ציודקלטות שברי קנהפתוחnormalfeature9 שנים 36 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרעריכה: רפי פרץ אצל עמוס שוקןפתוחnormalfeature9 שנים 32 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרסדנת קולפתוחnormalfeature9 שנים 32 שבועות
מיני-כתבות לאתרתערוכת "יא הומופוב"פתוחcriticalfeature9 שנים 32 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרחיי הלילה: הפליגראונדפתוחnormalfeature9 שנים 31 שבועותברי דוידסון
מיני-כתבות לאתרמייצג גאווה בב"שפתוחnormalמשימה9 שנים 30 שבועות
שיתופי פעולהקמרה אובסקורהפתוחnormalfeature9 שנים 5 שבועותאוסקר אויריך
שיתופי פעולהשחם (איגוד)פתוחnormalfeature9 שנים 5 שבועותאוסקר אויריך
שיתופי פעולהביכורי העיתיםפתוחnormalfeature9 שנים 5 שבועותאוסקר אויריך
שידורינו בערוץ 98מגזין: יציאה מהארוןפתוחnormalfeature9 שנים 5 שבועותאוסקר אויריך
שידורינו בערוץ 98מגזין: קהילה ודתפתוחnormalsupport9 שנים 5 שבועותאוסקר אויריך
ארכיון מה קורהשידור סקס אחר 2010פתוחminorfeature9 שנים 5 שבועותאוסקר אויריך
שיתופי פעולהמנשרפתוחnormalfeature9 שנים 4 שבועותאוסקר אויריך
תחזוקת ציודרשימת קניות מתועדפת לסיום תפתוחnormalfeature8 שנים 44 שבועות
מיני-כתבות לאתרנורה גרינברג לגבי הטרנסית הפתוחnormalfeature8 שנים 41 שבועות
מיני-כתבות לאתרBDSM - בין המרחב האישי למרחב הפתוחnormalfeature8 שנים 37 שבועות
שלב תוכן #