קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסמל מיוןסיווגLast updatedבאחריות
תורנויותקריינות נובמברפתוחnormalfeature11 שנים 19 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?הצטרף לרשימת תפוצהפתוחnormalfeature11 שנים 18 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?בלוק תרומותפתוחnormalfeature11 שנים 18 שבועותברוך אורן
תורנויותתורנויות דצמברפתוחnormalמשימה11 שנים 13 שבועות
תורנויותקריינויות ינוארפתוחnormalמשימה11 שנים 13 שבועות
שידורינו בערוץ 98כתוביות למהדורת 12/2007פתוחnormalfeature11 שנים 8 שבועות
תורנויותתורנויות פברוארפתוחnormalfeature11 שנים 6 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?תקלה בבלוגפתוחnormalfeature10 שנים 37 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרסיקור התערוכה 'עושים עירום פתוחnormalמשימה9 שנים 47 שבועותAvihu S
מיני-כתבות לאתרכנס גאווה בפריפריהפתוחnormalמשימה9 שנים 51 שבועות
מיני-כתבות לאתר'לסבית קטלנית'פתוחnormalמשימה9 שנים 47 שבועותAvihu S
מיני-כתבות לאתרמשמרות גאווה ראיון וסרט רחופתוחnormalמשימה9 שנים 31 שבועות
מיני-כתבות לאתרעצרת כיכר רביןפתוחnormalמשימה9 שנים 31 שבועות
מיני-כתבות לאתרערב שירי אבלפתוחnormalfeature9 שנים 31 שבועות
מיני-כתבות לאתרדיון על סדר היום לקהילה בעקפתוחnormalfeature9 שנים 29 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרסיקור הסמינר האסטרטגיפתוחnormalfeature9 שנים 29 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרתיירות גאה בעד ונגדפתוחnormalfeature9 שנים 18 שבועותברוך אורן
שיתופי פעולההכשרת בני נוערפתוחnormalfeature9 שנים 16 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרמצעד זכויות האדםפתוחnormalfeature9 שנים 14 שבועות
מיני-כתבות לאתרעריכה: רפי פרץ אצל עמוס שוקןפתוחnormalfeature9 שנים 6 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #