קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסמל מיוןסיווגLast updatedבאחריות
תורנויותקריינות נובמברפתוחnormalfeature11 שנים 11 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?הצטרף לרשימת תפוצהפתוחnormalfeature11 שנים 9 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?בלוק תרומותפתוחnormalfeature11 שנים 9 שבועותברוך אורן
תורנויותתורנויות דצמברפתוחnormalמשימה11 שנים 4 שבועות
תורנויותקריינויות ינוארפתוחnormalמשימה11 שנים 4 שבועות
שידורינו בערוץ 98כתוביות למהדורת 12/2007פתוחnormalfeature11 שנים 4 ימים
תורנויותתורנויות פברוארפתוחnormalfeature10 שנים 50 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?תקלה בבלוגפתוחnormalfeature10 שנים 29 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרסיקור התערוכה 'עושים עירום פתוחnormalמשימה9 שנים 39 שבועותAvihu S
מיני-כתבות לאתרכנס גאווה בפריפריהפתוחnormalמשימה9 שנים 43 שבועות
מיני-כתבות לאתר'לסבית קטלנית'פתוחnormalמשימה9 שנים 39 שבועותAvihu S
מיני-כתבות לאתרמשמרות גאווה ראיון וסרט רחופתוחnormalמשימה9 שנים 23 שבועות
מיני-כתבות לאתרעצרת כיכר רביןפתוחnormalמשימה9 שנים 23 שבועות
מיני-כתבות לאתרערב שירי אבלפתוחnormalfeature9 שנים 23 שבועות
מיני-כתבות לאתרדיון על סדר היום לקהילה בעקפתוחnormalfeature9 שנים 21 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרסיקור הסמינר האסטרטגיפתוחnormalfeature9 שנים 21 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרתיירות גאה בעד ונגדפתוחnormalfeature9 שנים 10 שבועותברוך אורן
שיתופי פעולההכשרת בני נוערפתוחnormalfeature9 שנים 8 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרמצעד זכויות האדםפתוחnormalfeature9 שנים 6 שבועות
מיני-כתבות לאתרעריכה: רפי פרץ אצל עמוס שוקןפתוחnormalfeature8 שנים 50 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #