קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסמל מיוןסיווגLast updatedבאחריות
תורנויותקריינות נובמברפתוחnormalfeature15 שנים 46 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?הצטרף לרשימת תפוצהפתוחnormalfeature15 שנים 45 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?בלוק תרומותפתוחnormalfeature15 שנים 45 שבועותברוך אורן
תורנויותתורנויות דצמברפתוחnormalמשימה15 שנים 40 שבועות
תורנויותקריינויות ינוארפתוחnormalמשימה15 שנים 40 שבועות
שידורינו בערוץ 98כתוביות למהדורת 12/2007פתוחnormalfeature15 שנים 35 שבועות
תורנויותתורנויות פברוארפתוחnormalfeature15 שנים 33 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?תקלה בבלוגפתוחnormalfeature15 שנים 12 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרסיקור התערוכה 'עושים עירום פתוחnormalמשימה14 שנים 22 שבועותAvihu S
מיני-כתבות לאתרכנס גאווה בפריפריהפתוחnormalמשימה14 שנים 26 שבועות
מיני-כתבות לאתר'לסבית קטלנית'פתוחnormalמשימה14 שנים 22 שבועותAvihu S
מיני-כתבות לאתרמשמרות גאווה ראיון וסרט רחופתוחnormalמשימה14 שנים 6 שבועות
מיני-כתבות לאתרעצרת כיכר רביןפתוחnormalמשימה14 שנים 6 שבועות
מיני-כתבות לאתרערב שירי אבלפתוחnormalfeature14 שנים 6 שבועות
מיני-כתבות לאתרדיון על סדר היום לקהילה בעקפתוחnormalfeature14 שנים 4 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרסיקור הסמינר האסטרטגיפתוחnormalfeature14 שנים 4 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרתיירות גאה בעד ונגדפתוחnormalfeature13 שנים 45 שבועותברוך אורן
שיתופי פעולההכשרת בני נוערפתוחnormalfeature13 שנים 43 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרמצעד זכויות האדםפתוחnormalfeature13 שנים 41 שבועות
מיני-כתבות לאתרעריכה: רפי פרץ אצל עמוס שוקןפתוחnormalfeature13 שנים 33 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #