קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסמל מיוןסיווגLast updatedבאחריות
תורנויותקריינות נובמברפתוחnormalfeature10 שנים 19 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?הצטרף לרשימת תפוצהפתוחnormalfeature10 שנים 17 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?בלוק תרומותפתוחnormalfeature10 שנים 17 שבועותברוך אורן
תורנויותתורנויות דצמברפתוחnormalמשימה10 שנים 12 שבועות
תורנויותקריינויות ינוארפתוחnormalמשימה10 שנים 12 שבועות
שידורינו בערוץ 98כתוביות למהדורת 12/2007פתוחnormalfeature10 שנים 8 שבועות
תורנויותתורנויות פברוארפתוחnormalfeature10 שנים 6 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?תקלה בבלוגפתוחnormalfeature9 שנים 37 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרסיקור התערוכה 'עושים עירום פתוחnormalמשימה8 שנים 47 שבועותAvihu S
מיני-כתבות לאתרכנס גאווה בפריפריהפתוחnormalמשימה8 שנים 51 שבועות
מיני-כתבות לאתר'לסבית קטלנית'פתוחnormalמשימה8 שנים 47 שבועותAvihu S
מיני-כתבות לאתרמשמרות גאווה ראיון וסרט רחופתוחnormalמשימה8 שנים 31 שבועות
מיני-כתבות לאתרעצרת כיכר רביןפתוחnormalמשימה8 שנים 31 שבועות
מיני-כתבות לאתרערב שירי אבלפתוחnormalfeature8 שנים 31 שבועות
מיני-כתבות לאתרדיון על סדר היום לקהילה בעקפתוחnormalfeature8 שנים 29 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרסיקור הסמינר האסטרטגיפתוחnormalfeature8 שנים 29 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרתיירות גאה בעד ונגדפתוחnormalfeature8 שנים 18 שבועותברוך אורן
שיתופי פעולההכשרת בני נוערפתוחnormalfeature8 שנים 16 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרמצעד זכויות האדםפתוחnormalfeature8 שנים 14 שבועות
מיני-כתבות לאתרעריכה: רפי פרץ אצל עמוס שוקןפתוחnormalfeature8 שנים 6 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #