קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסמל מיוןסיווגLast updatedבאחריות
שידורינו בערוץ 98נס לא קרה לנו- לפידים ושירה פתוחnormalמשימה10 שנים 29 שבועות
שידורינו בערוץ 98יצירת תקציב מגדרי בעיריית תפתוחnormalfeature10 שנים 11 שבועות
שידורינו בערוץ 98לוקחות את הלילה בחזרהפתוחnormalfeature10 שנים 22 שבועות
מיני-כתבות לאתרסיקור טקס חנוכת אנדרטת הזיכטופלnormalfeature10 שנים 23 שבועות
תחזוקת ציודרכש 2014פתוחnormalfeature10 שנים 23 שבועות
שידורינו בערוץ 98הפגנה נגד להט"בפוביה בבימהפתוחnormalמשימה10 שנים 27 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98חמש שנים לרצחפתוחnormalfeature10 שנים 27 שבועות
שידורינו בערוץ 98מיצג בינלאומי נגד ייבוא פרופתוחnormalמשימה10 שנים 28 שבועות
שידורינו בערוץ 98ערב "שירה לשם שינוי" #1 30.11.2013פתוחnormalמשימה10 שנים 29 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98מצעד השרמוטות ת"אפתוחnormalfeature11 שנים 10 שבועות
תחזוקת ציודרשימת קניות מתועדפת לתקציב פתוחnormalfeature11 שנים 11 שבועותברוך אורן
תחזוקת ציודתיק נשיאה למצלמות וסטנדיםטופלnormalfeature11 שנים 10 שבועותברוך אורן
שידורינו בערוץ 98כנס נשים ושפהפתוחnormalfeature11 שנים 46 שבועותshiralony
מיני-כתבות לאתרנשים ודיפלומטיה סרטונים לאפתוחnormalfeature11 שנים 46 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98נשים ודיפלומטיהפתוחnormalfeature11 שנים 46 שבועות
מיני-כתבות לאתרצעדה נגד אבדנותפתוחnormalfeature11 שנים 46 שבועותshiralony
מיני-כתבות לאתרמיני-סרטונים תקשורת מחאתיתפתוחnormalfeature11 שנים 46 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98תקשורת מחאתית עם מאיה רימרפתוחnormalfeature11 שנים 34 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98כנס טרנסרפואה בשיבאפתוחnormalfeature12 שנים 32 שבועותברוך אורן
שידורינו בערוץ 98כנס גאווה בכנסתפתוחnormalfeature13 שנים 4 שבועות
שלב תוכן #