קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסמל מיוןסיווגLast updatedבאחריות
שידורינו בערוץ 98נס לא קרה לנו- לפידים ושירה פתוחnormalמשימה5 שנים 41 שבועות
שידורינו בערוץ 98יצירת תקציב מגדרי בעיריית תפתוחnormalfeature5 שנים 23 שבועות
שידורינו בערוץ 98לוקחות את הלילה בחזרהפתוחnormalfeature5 שנים 35 שבועות
מיני-כתבות לאתרסיקור טקס חנוכת אנדרטת הזיכטופלnormalfeature5 שנים 35 שבועות
תחזוקת ציודרכש 2014פתוחnormalfeature5 שנים 35 שבועות
שידורינו בערוץ 98הפגנה נגד להט"בפוביה בבימהפתוחnormalמשימה5 שנים 39 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98חמש שנים לרצחפתוחnormalfeature5 שנים 39 שבועות
שידורינו בערוץ 98מיצג בינלאומי נגד ייבוא פרופתוחnormalמשימה5 שנים 41 שבועות
שידורינו בערוץ 98ערב "שירה לשם שינוי" #1 30.11.2013פתוחnormalמשימה5 שנים 41 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98מצעד השרמוטות ת"אפתוחnormalfeature6 שנים 23 שבועות
תחזוקת ציודרשימת קניות מתועדפת לתקציב פתוחnormalfeature6 שנים 23 שבועותברוך אורן
תחזוקת ציודתיק נשיאה למצלמות וסטנדיםטופלnormalfeature6 שנים 23 שבועותברוך אורן
שידורינו בערוץ 98כנס נשים ושפהפתוחnormalfeature7 שנים 6 שבועותshiralony
מיני-כתבות לאתרנשים ודיפלומטיה סרטונים לאפתוחnormalfeature7 שנים 6 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98נשים ודיפלומטיהפתוחnormalfeature7 שנים 6 שבועות
מיני-כתבות לאתרצעדה נגד אבדנותפתוחnormalfeature7 שנים 6 שבועותshiralony
מיני-כתבות לאתרמיני-סרטונים תקשורת מחאתיתפתוחnormalfeature7 שנים 6 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98תקשורת מחאתית עם מאיה רימרפתוחnormalfeature6 שנים 46 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98כנס טרנסרפואה בשיבאפתוחnormalfeature7 שנים 44 שבועותברוך אורן
שידורינו בערוץ 98כנס גאווה בכנסתפתוחnormalfeature8 שנים 16 שבועות
שלב תוכן #