קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסמל מיוןסיווגLast updatedבאחריות
שידורינו בערוץ 98נס לא קרה לנו- לפידים ושירה פתוחnormalמשימה9 שנים 6 ימים
שידורינו בערוץ 98יצירת תקציב מגדרי בעיריית תפתוחnormalfeature8 שנים 35 שבועות
שידורינו בערוץ 98לוקחות את הלילה בחזרהפתוחnormalfeature8 שנים 46 שבועות
מיני-כתבות לאתרסיקור טקס חנוכת אנדרטת הזיכטופלnormalfeature8 שנים 47 שבועות
תחזוקת ציודרכש 2014פתוחnormalfeature8 שנים 47 שבועות
שידורינו בערוץ 98הפגנה נגד להט"בפוביה בבימהפתוחnormalמשימה8 שנים 51 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98חמש שנים לרצחפתוחnormalfeature8 שנים 51 שבועות
שידורינו בערוץ 98מיצג בינלאומי נגד ייבוא פרופתוחnormalמשימה9 שנים 4 ימים
שידורינו בערוץ 98ערב "שירה לשם שינוי" #1 30.11.2013פתוחnormalמשימה9 שנים 6 ימיםshiralony
שידורינו בערוץ 98מצעד השרמוטות ת"אפתוחnormalfeature9 שנים 34 שבועות
תחזוקת ציודרשימת קניות מתועדפת לתקציב פתוחnormalfeature9 שנים 35 שבועותברוך אורן
תחזוקת ציודתיק נשיאה למצלמות וסטנדיםטופלnormalfeature9 שנים 34 שבועותברוך אורן
שידורינו בערוץ 98כנס נשים ושפהפתוחnormalfeature10 שנים 18 שבועותshiralony
מיני-כתבות לאתרנשים ודיפלומטיה סרטונים לאפתוחnormalfeature10 שנים 18 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98נשים ודיפלומטיהפתוחnormalfeature10 שנים 18 שבועות
מיני-כתבות לאתרצעדה נגד אבדנותפתוחnormalfeature10 שנים 18 שבועותshiralony
מיני-כתבות לאתרמיני-סרטונים תקשורת מחאתיתפתוחnormalfeature10 שנים 18 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98תקשורת מחאתית עם מאיה רימרפתוחnormalfeature10 שנים 6 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98כנס טרנסרפואה בשיבאפתוחnormalfeature11 שנים 4 שבועותברוך אורן
שידורינו בערוץ 98כנס גאווה בכנסתפתוחnormalfeature11 שנים 28 שבועות
שלב תוכן #