קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגסמל מיוןLast updatedבאחריות
תורנויותקריינות נובמברפתוחnormalfeature11 שנים 41 שבועות
שידורינו בערוץ 98דיון בנושא טרנסג'נדריזםפתוחcriticalfeature10 שנים 3 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?הצטרף לרשימת תפוצהפתוחnormalfeature11 שנים 40 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?בלוק תרומותפתוחnormalfeature11 שנים 40 שבועותברוך אורן
שידורינו בערוץ 98כתוביות למהדורת 12/2007פתוחnormalfeature11 שנים 30 שבועות
תורנויותתורנויות פברוארפתוחnormalfeature11 שנים 28 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?תקלה בבלוגפתוחnormalfeature11 שנים 7 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרמעוכב עד ה-23/1/10: פרויקט הדר - הטיפול מעוכבnormalfeature9 שנים 36 שבועות
מיני-כתבות לאתרקבוצת "קשת הזהב"פתוחnormalfeature10 שנים 16 שבועות
מיני-כתבות לאתרלאון מהאח הגדולפתוחnormalfeature10 שנים 25 שבועות
מיני-כתבות לאתרקבוצת זמרפתוחnormalfeature10 שנים 21 שבועות
מיני-כתבות לאתרפעילות נשים במתנספתוחnormalfeature10 שנים 25 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?הוספת בלוק "המלץ" לפייסבוק ופתוחnormalfeature10 שנים 25 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרמחזות אסורים באוניברסיטהפתוחnormalfeature10 שנים 23 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרשיווק סרטך ברשתפתוחnormalfeature10 שנים 18 שבועות
מיני-כתבות לאתרזהות, הזדהות, ופוליטיקה קוופתוחnormalfeature10 שנים 18 שבועות
תחזוקת ציודהעברת חדר עריכה למתנ"ס הגאהפתוחnormalfeature10 שנים 15 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרהרצאה על גיבוש זהות להט"בפתוחnormalfeature10 שנים 11 שבועות
מיני-כתבות לאתרברכות בכנסת לרגל חודש הגאוופתוחnormalfeature10 שנים 11 שבועות
שידורינו בערוץ 98גיי-ריאטריה: עריכה והבאה לשפתוחcriticalfeature10 שנים 10 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #