קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגסמל מיוןLast updatedבאחריות
תורנויותקריינות נובמברפתוחnormalfeature11 שנים 15 שבועות
שידורינו בערוץ 98דיון בנושא טרנסג'נדריזםפתוחcriticalfeature9 שנים 29 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?הצטרף לרשימת תפוצהפתוחnormalfeature11 שנים 13 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?בלוק תרומותפתוחnormalfeature11 שנים 13 שבועותברוך אורן
שידורינו בערוץ 98כתוביות למהדורת 12/2007פתוחnormalfeature11 שנים 4 שבועות
תורנויותתורנויות פברוארפתוחnormalfeature11 שנים 2 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?תקלה בבלוגפתוחnormalfeature10 שנים 33 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרמעוכב עד ה-23/1/10: פרויקט הדר - הטיפול מעוכבnormalfeature9 שנים 10 שבועות
מיני-כתבות לאתרקבוצת "קשת הזהב"פתוחnormalfeature9 שנים 42 שבועות
מיני-כתבות לאתרלאון מהאח הגדולפתוחnormalfeature9 שנים 51 שבועות
מיני-כתבות לאתרקבוצת זמרפתוחnormalfeature9 שנים 47 שבועות
מיני-כתבות לאתרפעילות נשים במתנספתוחnormalfeature9 שנים 51 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?הוספת בלוק "המלץ" לפייסבוק ופתוחnormalfeature9 שנים 51 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרמחזות אסורים באוניברסיטהפתוחnormalfeature9 שנים 49 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרשיווק סרטך ברשתפתוחnormalfeature9 שנים 43 שבועות
מיני-כתבות לאתרזהות, הזדהות, ופוליטיקה קוופתוחnormalfeature9 שנים 43 שבועות
תחזוקת ציודהעברת חדר עריכה למתנ"ס הגאהפתוחnormalfeature9 שנים 41 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרהרצאה על גיבוש זהות להט"בפתוחnormalfeature9 שנים 37 שבועות
מיני-כתבות לאתרברכות בכנסת לרגל חודש הגאוופתוחnormalfeature9 שנים 37 שבועות
שידורינו בערוץ 98גיי-ריאטריה: עריכה והבאה לשפתוחcriticalfeature9 שנים 36 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #