קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריותסמל מיון
מיני-כתבות לאתרסדנת ריאיון לתקשורת- מאיה רפתיחה מחדשnormalמשימה6 שנים 30 שבועות
שידורינו בערוץ 98חמש שנים לרצחפתוחnormalfeature6 שנים 28 שבועות
שידורינו בערוץ 98לוקחות את הלילה בחזרהפתוחnormalfeature6 שנים 24 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?בדיקה משפטית אקו"םפתוחcriticalמשימה12 שנים 45 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?פרסומות של גוגלפתוחnormalfeature12 שנים 43 שבועות
תורנויותתורנויות פברוארפתוחnormalfeature12 שנים 21 שבועות
מיני-כתבות לאתרלאון מהאח הגדולפתוחnormalfeature11 שנים 18 שבועות
תורנויותפרסום פורמים באינטרנטפתוחnormalמשימה11 שנים 24 שבועות
תורנויותלימוד בל עריכהפתוחnormalמשימה11 שנים 24 שבועות
מיני-כתבות לאתרזהות, הזדהות, ופוליטיקה קוופתוחnormalfeature11 שנים 11 שבועות
מיני-כתבות לאתרהרצאה על גיבוש זהות להט"בפתוחnormalfeature11 שנים 4 שבועות
מיני-כתבות לאתרבעיכוב עד 2009-09: קצבת שאריםהטיפול מעוכבnormalfeature10 שנים 50 שבועות
מיני-כתבות לאתרמשמרות גאווה ראיון וסרט רחופתוחnormalמשימה10 שנים 47 שבועות
מיני-כתבות לאתרמצעד זכויות האדםפתוחnormalfeature10 שנים 29 שבועות
מיני-כתבות לאתריש עם מי לדבר פרשה מהאגודה - פתוחnormalfeature10 שנים 29 שבועות
תחזוקת ציודרשימת קניות מתועדפת לסיום תפתוחnormalfeature9 שנים 34 שבועות
שידורינו בערוץ 98מדיניות פמיניסטיתטופלnormalfeature8 שנים 51 שבועות
מיני-כתבות לאתרBDSM - בין המרחב האישי למרחב הפתוחnormalfeature9 שנים 26 שבועות
מיני-כתבות לאתרארגז: הצגת המשתתפים במפגש ופתוחnormalfeature9 שנים 9 שבועות
מיני-כתבות לאתר 4 סרטונים על הפאנל בנושא הרטופלnormalfeature8 שנים 51 שבועות
שלב תוכן #