קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריותסמל מיון
תחזוקת אתר מה קורה?הכותרות לא בולטות מספיק ביחפתוחnormalfeature14 שנים 50 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?לבטל auto rewindפתוחnormalfeature14 שנים 42 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?הצטרף לרשימת תפוצהפתוחnormalfeature14 שנים 32 שבועות
שידורינו בערוץ 98כתוביות למהדורת 12/2007פתוחnormalfeature14 שנים 22 שבועות
מיני-כתבות לאתרקבוצת "קשת הזהב"פתוחnormalfeature13 שנים 8 שבועות
מיני-כתבות לאתרקבוצה חברתית לביפתוחnormalמשימה13 שנים 15 שבועות
תורנויותהקמה של טבלה שתציע את המוגקפתוחnormalמשימה13 שנים 23 שבועות
מיני-כתבות לאתרסרטים לטרנס'גנדרפתוחnormalbug13 שנים 17 שבועות
מיני-כתבות לאתרטיטוא 1 לסמסך מזמין למה קורהפתוחnormalמשימה13 שנים 15 שבועות
מיני-כתבות לאתרשיווק סרטך ברשתפתוחnormalfeature13 שנים 10 שבועות
מיני-כתבות לאתרלבדוק אפשרות להזיז את הפגישפתוחnormalfeature12 שנים 49 שבועות
מיני-כתבות לאתרערב הפיגועפתוחnormalמשימה12 שנים 45 שבועות
מיני-כתבות לאתריוני -פצוע מהברנוער שתובע אפתוחnormalfeature12 שנים 28 שבועות
מיני-כתבות לאתרנורה גרינברג לגבי הטרנסית הפתוחnormalfeature11 שנים 29 שבועות
מיני-כתבות לאתרנשים וטכנולוגיות רפואיות - פתוחnormalfeature11 שנים 24 שבועות
מיני-כתבות לאתרארגז: קצת על הרקע של ענת ניר פתוחnormalfeature11 שנים 8 שבועות
ארכיון מה קורההשאלת קלטות ינואר 2011פתוחnormalfeature11 שנים 16 שבועות
שידורינו בערוץ 98אמהות בסכנהפתוחnormalfeature11 שנים שבוע אחד
שידורינו בערוץ 98פמיניזם, מוגבלות ומה שביניהפתוחnormalfeature11 שנים 5 שבועות
שידורינו בערוץ 98כנס גאווה בכנסתפתוחnormalfeature11 שנים 5 שבועות
שלב תוכן #