קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריותסמל מיון
תחזוקת אתר מה קורה?בדיקה משפטית אקו"םפתוחcriticalמשימה15 שנים 31 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?פרסומות של גוגלפתוחnormalfeature15 שנים 29 שבועות
תורנויותתורנויות פברוארפתוחnormalfeature15 שנים 6 שבועות
מיני-כתבות לאתרלאון מהאח הגדולפתוחnormalfeature14 שנים 4 שבועות
תורנויותפרסום פורמים באינטרנטפתוחnormalמשימה14 שנים 9 שבועות
תורנויותלימוד בל עריכהפתוחnormalמשימה14 שנים 9 שבועות
מיני-כתבות לאתרזהות, הזדהות, ופוליטיקה קוופתוחnormalfeature13 שנים 48 שבועות
מיני-כתבות לאתרהרצאה על גיבוש זהות להט"בפתוחnormalfeature13 שנים 42 שבועות
מיני-כתבות לאתרבעיכוב עד 2009-09: קצבת שאריםהטיפול מעוכבnormalfeature13 שנים 36 שבועות
מיני-כתבות לאתרמשמרות גאווה ראיון וסרט רחופתוחnormalמשימה13 שנים 32 שבועות
מיני-כתבות לאתרמצעד זכויות האדםפתוחnormalfeature13 שנים 14 שבועות
מיני-כתבות לאתריש עם מי לדבר פרשה מהאגודה - פתוחnormalfeature13 שנים 14 שבועות
תחזוקת ציודרשימת קניות מתועדפת לסיום תפתוחnormalfeature12 שנים 19 שבועות
שידורינו בערוץ 98מדיניות פמיניסטיתטופלnormalfeature11 שנים 37 שבועות
מיני-כתבות לאתרBDSM - בין המרחב האישי למרחב הפתוחnormalfeature12 שנים 12 שבועות
מיני-כתבות לאתרארגז: הצגת המשתתפים במפגש ופתוחnormalfeature11 שנים 47 שבועות
מיני-כתבות לאתר 4 סרטונים על הפאנל בנושא הרטופלnormalfeature11 שנים 37 שבועות
מיני-כתבות לאתרפאנל BDSM בבית הפתוחפתוחnormalfeature12 שנים שבוע אחד
מיני-כתבות לאתרהיא-סטוריה לסבית - חנה קלייןפתוחnormalfeature11 שנים 50 שבועות
שידורינו בערוץ 98סקס אחר 2011פתוחnormalfeature11 שנים 43 שבועות
שלב תוכן #