קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריותסמל מיון
מיני-כתבות לאתריום הבינלאומי נגד הומובופיפתוחnormalfeature4 שנים 44 שבועות
שידורינו בערוץ 98סיקור כנס פונדקאותפתוחnormalfeature4 שנים 40 שבועות
שידורינו בערוץ 98נס לא קרה לנו- לפידים ושירה פתוחnormalמשימה4 שנים 11 שבועות
שידורינו בערוץ 98יצירת תקציב מגדרי בעיריית תפתוחnormalfeature3 שנים 46 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?סלולאריפתוחminorfeature10 שנים 30 שבועות
תורנויותקריינות ספטמברפתוחnormalfeature10 שנים 24 שבועות
תורנויותקריינות נובמברפתוחnormalfeature10 שנים 15 שבועות
תורנויותתורנויות דצמברפתוחnormalמשימה10 שנים 9 שבועות
מיני-כתבות לאתרקבוצת זמרפתוחnormalfeature8 שנים 48 שבועות
תורנויותדוכן של מה קורה בפסיטבל הסרפתוחnormalמשימה9 שנים 5 שבועות
שיתופי פעולהיום עיון "מה קורה"פתוחnormalמשימה9 שנים שבוע אחד
מיני-כתבות לאתרכנס גאווה בפריפריהפתוחnormalמשימה8 שנים 47 שבועות
מיני-כתבות לאתרברכות בכנסת לרגל חודש הגאוופתוחnormalfeature8 שנים 38 שבועות
מיני-כתבות לאתרמצעד הגאווה וחתונת המאהפתוחnormalfeature8 שנים 33 שבועות
מיני-כתבות לאתרמעוכב: פתיחת סניף של קופח כלהטיפול מעוכבnormalfeature8 שנים 31 שבועות
מיני-כתבות לאתרבוז'י הרצוגפתוחnormalfeature8 שנים 31 שבועות
מיני-כתבות לאתרעצרת כיכר רביןפתוחnormalמשימה8 שנים 28 שבועות
מיני-כתבות לאתרהתפתחות נטייה מינית אצל עובפתוחnormalfeature8 שנים 10 שבועות
מיני-כתבות לאתריום הזיכרון לטרנסג'נדרספתוחnormalfeature7 שנים שבוע אחד
שידורינו בערוץ 98נשים וטכנולוגיות רפואיות - פתוחnormalfeature7 שנים 6 שבועות
שלב תוכן #