קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריותסמל מיון
תחזוקת אתר מה קורה?בדיקה משפטית אקו"םפתוחcriticalמשימה12 שנים 8 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?פרסומות של גוגלפתוחnormalfeature12 שנים 6 שבועות
תורנויותתורנויות פברוארפתוחnormalfeature11 שנים 36 שבועות
מיני-כתבות לאתרלאון מהאח הגדולפתוחnormalfeature10 שנים 33 שבועות
תורנויותפרסום פורמים באינטרנטפתוחnormalמשימה10 שנים 39 שבועות
תורנויותלימוד בל עריכהפתוחnormalמשימה10 שנים 39 שבועות
מיני-כתבות לאתרזהות, הזדהות, ופוליטיקה קוופתוחnormalfeature10 שנים 25 שבועות
מיני-כתבות לאתרהרצאה על גיבוש זהות להט"בפתוחnormalfeature10 שנים 19 שבועות
מיני-כתבות לאתרבעיכוב עד 2009-09: קצבת שאריםהטיפול מעוכבnormalfeature10 שנים 13 שבועות
מיני-כתבות לאתרמשמרות גאווה ראיון וסרט רחופתוחnormalמשימה10 שנים 9 שבועות
מיני-כתבות לאתרמצעד זכויות האדםפתוחnormalfeature9 שנים 44 שבועות
מיני-כתבות לאתריש עם מי לדבר פרשה מהאגודה - פתוחnormalfeature9 שנים 44 שבועות
תחזוקת ציודרשימת קניות מתועדפת לסיום תפתוחnormalfeature8 שנים 49 שבועות
שידורינו בערוץ 98מדיניות פמיניסטיתטופלnormalfeature8 שנים 14 שבועות
מיני-כתבות לאתרBDSM - בין המרחב האישי למרחב הפתוחnormalfeature8 שנים 41 שבועות
מיני-כתבות לאתרארגז: הצגת המשתתפים במפגש ופתוחnormalfeature8 שנים 24 שבועות
מיני-כתבות לאתר 4 סרטונים על הפאנל בנושא הרטופלnormalfeature8 שנים 14 שבועות
מיני-כתבות לאתרפאנל BDSM בבית הפתוחפתוחnormalfeature8 שנים 30 שבועות
מיני-כתבות לאתרהיא-סטוריה לסבית - חנה קלייןפתוחnormalfeature8 שנים 27 שבועות
שידורינו בערוץ 98סקס אחר 2011פתוחnormalfeature8 שנים 21 שבועות
שלב תוכן #