קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריותסמל מיון
תחזוקת אתר מה קורה?כאשר מוסיפים תגובה לחדשות הפתוחminorbug11 שנים 13 שבועות
שידורינו בערוץ 98דיון בנושא טרנסג'נדריזםפתוחcriticalfeature9 שנים 18 שבועות
תורנויותקריינויות ינוארפתוחnormalמשימה10 שנים 50 שבועות
מיני-כתבות לאתרמעוכב עד ה-23/1/10: פרויקט הדר - הטיפול מעוכבnormalfeature8 שנים 52 שבועות
מיני-כתבות לאתרפעילות נשים במתנספתוחnormalfeature9 שנים 41 שבועות
תורנויותתזכורת ע"י smsפתוחnormalמשימה9 שנים 47 שבועות
מיני-כתבות לאתר עליה במס' נשאי האיידספתוחnormalמשימה9 שנים 37 שבועות
מיני-כתבות לאתרהקמת פורטל גאווה בויקיפדיה פתוחnormalמשימה9 שנים 31 שבועות
מיני-כתבות לאתרמעוכב עד 10/2009: מחווה לגאים להטיפול מעוכבnormalמשימה9 שנים 17 שבועות
מיני-כתבות לאתרמעוכב: תערוכת 100 זהויותפתוחnormalfeature9 שנים 20 שבועות
מיני-כתבות לאתרמסיבת יומןפתוחnormalמשימה9 שנים 17 שבועות
מיני-כתבות לאתרערב שירי אבלפתוחnormalfeature9 שנים 17 שבועות
מיני-כתבות לאתרסדנת קולפתוחnormalfeature8 שנים 44 שבועות
מיני-כתבות לאתרמייצג גאווה בב"שפתוחnormalמשימה8 שנים 42 שבועות
מיני-כתבות לאתרהנאום של שוקי ביום הזיכרון פתוחnormalfeature7 שנים 44 שבועות
מיני-כתבות לאתר4 סרטונים על מדיניות פמיניסטופלnormalfeature7 שנים 41 שבועות
מיני-כתבות לאתרהחברים מספרים על הדרפתוחnormalfeature7 שנים 39 שבועות
מיני-כתבות לאתרדיון בנושא הרשעה של קצב - סרטופלnormalfeature7 שנים 22 שבועות
שידורינו בערוץ 98women in the revolution in the arab worldפתוחnormalfeature7 שנים 38 שבועות
שידורינו בערוץ 98נשים וספורט - הזמנה למפגש השפתוחnormalfeature7 שנים 28 שבועות
שלב תוכן #