קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריותסמל מיון
שידורינו בערוץ 98לוקחות את הלילה בחזרהפתוחnormalfeature4 שנים 26 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?בדיקה משפטית אקו"םפתוחcriticalמשימה10 שנים 47 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?פרסומות של גוגלפתוחnormalfeature10 שנים 45 שבועות
תורנויותתורנויות פברוארפתוחnormalfeature10 שנים 23 שבועות
מיני-כתבות לאתרלאון מהאח הגדולפתוחnormalfeature9 שנים 20 שבועות
תורנויותפרסום פורמים באינטרנטפתוחnormalמשימה9 שנים 26 שבועות
תורנויותלימוד בל עריכהפתוחnormalמשימה9 שנים 26 שבועות
מיני-כתבות לאתרזהות, הזדהות, ופוליטיקה קוופתוחnormalfeature9 שנים 13 שבועות
מיני-כתבות לאתרהרצאה על גיבוש זהות להט"בפתוחnormalfeature9 שנים 6 שבועות
מיני-כתבות לאתרבעיכוב עד 2009-09: קצבת שאריםהטיפול מעוכבnormalfeature9 שנים 5 ימים
מיני-כתבות לאתרמשמרות גאווה ראיון וסרט רחופתוחnormalמשימה8 שנים 49 שבועות
מיני-כתבות לאתרמצעד זכויות האדםפתוחnormalfeature8 שנים 31 שבועות
מיני-כתבות לאתריש עם מי לדבר פרשה מהאגודה - פתוחnormalfeature8 שנים 31 שבועות
תחזוקת ציודרשימת קניות מתועדפת לסיום תפתוחnormalfeature7 שנים 36 שבועות
שידורינו בערוץ 98מדיניות פמיניסטיתטופלnormalfeature7 שנים שבוע אחד
מיני-כתבות לאתרBDSM - בין המרחב האישי למרחב הפתוחnormalfeature7 שנים 28 שבועות
מיני-כתבות לאתרארגז: הצגת המשתתפים במפגש ופתוחnormalfeature7 שנים 11 שבועות
מיני-כתבות לאתר 4 סרטונים על הפאנל בנושא הרטופלnormalfeature7 שנים שבוע אחד
מיני-כתבות לאתרפאנל BDSM בבית הפתוחפתוחnormalfeature7 שנים 18 שבועות
מיני-כתבות לאתרהיא-סטוריה לסבית - חנה קלייןפתוחnormalfeature7 שנים 14 שבועות
שלב תוכן #