קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryסמל מיוןמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
מיני-כתבות לאתרצעדה נגד אבדנותפתוחnormalfeature6 שנים 28 שבועותshiralony
מיני-כתבות לאתרקבוצה חברתית לביפתוחnormalמשימה9 שנים 49 שבועות
מיני-כתבות לאתרקבוצת "קשת הזהב"פתוחnormalfeature9 שנים 42 שבועות
מיני-כתבות לאתרקבוצת זמרפתוחnormalfeature9 שנים 47 שבועות
שידורינו בערוץ 98קהילה לאן09: עריכה והבאה לשיפתוחcriticalfeature9 שנים 36 שבועותברוך אורן
תחזוקת אתר מה קורה?קוד להתממשקותפתוחnormalfeature11 שנים 29 שבועותברוך אורן
תחזוקת ציודקלטות שברי קנהפתוחnormalfeature9 שנים 6 שבועותברוך אורן
שיתופי פעולהקמרה אובסקורהפתוחnormalfeature8 שנים 27 שבועותאוסקר אויריך
תורנויותקריינויות ינוארפתוחnormalמשימה11 שנים 8 שבועות
תורנויותקריינות נובמברפתוחnormalfeature11 שנים 15 שבועות
תורנויותקריינות ספטמברפתוחnormalfeature11 שנים 23 שבועות
תחזוקת ציודרכש 2014פתוחnormalfeature5 שנים 5 שבועות
תחזוקת ציודרכש 2015פתוחnormalfeature3 שנים 19 שבועותברוך אורן
תחזוקת ציודרשימת קניות מתועדפת לסיום תפתוחnormalfeature8 שנים 15 שבועות
תחזוקת ציודרשימת קניות מתועדפת לתקציב פתוחnormalfeature5 שנים 45 שבועותברוך אורן
שיתופי פעולהשחם (איגוד)פתוחnormalfeature8 שנים 27 שבועותאוסקר אויריך
ארכיון מה קורהשידור סקס אחר 2010פתוחminorfeature8 שנים 27 שבועותאוסקר אויריך
מיני-כתבות לאתרשיווק סרטך ברשתפתוחnormalfeature9 שנים 43 שבועות
מיני-כתבות לאתרתהלוכה וטקס יום הזיכרון לטרפתוחcriticalfeature9 שנים 10 שבועותברוך אורן
שיתופי פעולהתוכנית הבוקר בערוץ 10פתוחnormalfeature9 שנים 35 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #