קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryסמל מיוןמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
מיני-כתבות לאתרצעדה נגד אבדנותפתוחnormalfeature7 שנים 2 שבועותshiralony
מיני-כתבות לאתרקבוצה חברתית לביפתוחnormalמשימה10 שנים 23 שבועות
מיני-כתבות לאתרקבוצת "קשת הזהב"פתוחnormalfeature10 שנים 16 שבועות
מיני-כתבות לאתרקבוצת זמרפתוחnormalfeature10 שנים 21 שבועות
שידורינו בערוץ 98קהילה לאן09: עריכה והבאה לשיפתוחcriticalfeature10 שנים 10 שבועותברוך אורן
תחזוקת אתר מה קורה?קוד להתממשקותפתוחnormalfeature12 שנים 3 שבועותברוך אורן
תחזוקת ציודקלטות שברי קנהפתוחnormalfeature9 שנים 33 שבועותברוך אורן
שיתופי פעולהקמרה אובסקורהפתוחnormalfeature9 שנים שבוע אחדאוסקר אויריך
תורנויותקריינויות ינוארפתוחnormalמשימה11 שנים 35 שבועות
תורנויותקריינות נובמברפתוחnormalfeature11 שנים 41 שבועות
תורנויותקריינות ספטמברפתוחnormalfeature11 שנים 50 שבועות
תחזוקת ציודרכש 2014פתוחnormalfeature5 שנים 32 שבועות
תחזוקת ציודרכש 2015פתוחnormalfeature3 שנים 46 שבועותברוך אורן
תחזוקת ציודרשימת קניות מתועדפת לסיום תפתוחnormalfeature8 שנים 41 שבועות
תחזוקת ציודרשימת קניות מתועדפת לתקציב פתוחnormalfeature6 שנים 19 שבועותברוך אורן
שיתופי פעולהשחם (איגוד)פתוחnormalfeature9 שנים שבוע אחדאוסקר אויריך
ארכיון מה קורהשידור סקס אחר 2010פתוחminorfeature9 שנים שבוע אחדאוסקר אויריך
מיני-כתבות לאתרשיווק סרטך ברשתפתוחnormalfeature10 שנים 18 שבועות
מיני-כתבות לאתרתהלוכה וטקס יום הזיכרון לטרפתוחcriticalfeature9 שנים 36 שבועותברוך אורן
שיתופי פעולהתוכנית הבוקר בערוץ 10פתוחnormalfeature10 שנים 9 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #