קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסמל מיוןסיווגLast updatedבאחריות
תורנויותקריינות נובמברפתוחnormalfeature13 שנים 31 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?הצטרף לרשימת תפוצהפתוחnormalfeature13 שנים 30 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?בלוק תרומותפתוחnormalfeature13 שנים 30 שבועותברוך אורן
תורנויותתורנויות דצמברפתוחnormalמשימה13 שנים 25 שבועות
תורנויותקריינויות ינוארפתוחnormalמשימה13 שנים 25 שבועות
שידורינו בערוץ 98כתוביות למהדורת 12/2007פתוחnormalfeature13 שנים 20 שבועות
תורנויותתורנויות פברוארפתוחnormalfeature13 שנים 18 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?תקלה בבלוגפתוחnormalfeature12 שנים 50 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרסיקור התערוכה 'עושים עירום פתוחnormalמשימה12 שנים 7 שבועותAvihu S
מיני-כתבות לאתרכנס גאווה בפריפריהפתוחnormalמשימה12 שנים 11 שבועות
מיני-כתבות לאתר'לסבית קטלנית'פתוחnormalמשימה12 שנים 7 שבועותAvihu S
מיני-כתבות לאתרמשמרות גאווה ראיון וסרט רחופתוחnormalמשימה11 שנים 44 שבועות
מיני-כתבות לאתרעצרת כיכר רביןפתוחnormalמשימה11 שנים 44 שבועות
מיני-כתבות לאתרערב שירי אבלפתוחnormalfeature11 שנים 44 שבועות
מיני-כתבות לאתרדיון על סדר היום לקהילה בעקפתוחnormalfeature11 שנים 42 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרסיקור הסמינר האסטרטגיפתוחnormalfeature11 שנים 42 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרתיירות גאה בעד ונגדפתוחnormalfeature11 שנים 30 שבועותברוך אורן
שיתופי פעולההכשרת בני נוערפתוחnormalfeature11 שנים 28 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרמצעד זכויות האדםפתוחnormalfeature11 שנים 26 שבועות
מיני-כתבות לאתרעריכה: רפי פרץ אצל עמוס שוקןפתוחnormalfeature11 שנים 18 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #