קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגסמל מיוןLast updatedבאחריות
תורנויותקריינות נובמברפתוחnormalfeature16 שנים 36 שבועות
שידורינו בערוץ 98דיון בנושא טרנסג'נדריזםפתוחcriticalfeature14 שנים 49 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?הצטרף לרשימת תפוצהפתוחnormalfeature16 שנים 34 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?בלוק תרומותפתוחnormalfeature16 שנים 34 שבועותברוך אורן
שידורינו בערוץ 98כתוביות למהדורת 12/2007פתוחnormalfeature16 שנים 25 שבועות
תורנויותתורנויות פברוארפתוחnormalfeature16 שנים 23 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?תקלה בבלוגפתוחnormalfeature16 שנים 2 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרמעוכב עד ה-23/1/10: פרויקט הדר - הטיפול מעוכבnormalfeature14 שנים 31 שבועות
מיני-כתבות לאתרקבוצת "קשת הזהב"פתוחnormalfeature15 שנים 11 שבועות
מיני-כתבות לאתרלאון מהאח הגדולפתוחnormalfeature15 שנים 20 שבועות
מיני-כתבות לאתרקבוצת זמרפתוחnormalfeature15 שנים 16 שבועות
מיני-כתבות לאתרפעילות נשים במתנספתוחnormalfeature15 שנים 20 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?הוספת בלוק "המלץ" לפייסבוק ופתוחnormalfeature15 שנים 19 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרמחזות אסורים באוניברסיטהפתוחnormalfeature15 שנים 18 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרשיווק סרטך ברשתפתוחnormalfeature15 שנים 12 שבועות
מיני-כתבות לאתרזהות, הזדהות, ופוליטיקה קוופתוחnormalfeature15 שנים 12 שבועות
תחזוקת ציודהעברת חדר עריכה למתנ"ס הגאהפתוחnormalfeature15 שנים 9 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרהרצאה על גיבוש זהות להט"בפתוחnormalfeature15 שנים 6 שבועות
מיני-כתבות לאתרברכות בכנסת לרגל חודש הגאוופתוחnormalfeature15 שנים 6 שבועות
שידורינו בערוץ 98גיי-ריאטריה: עריכה והבאה לשפתוחcriticalfeature15 שנים 4 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #