קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryסמל מיוןמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
מיני-כתבות לאתרעריכה: רפי פרץ אצל עמוס שוקןפתוחnormalfeature14 שנים 20 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרערב שירי אבלפתוחnormalfeature14 שנים 45 שבועות
מיני-כתבות לאתרערב הפיגועפתוחnormalמשימה14 שנים 45 שבועות
שידורינו בערוץ 98ערב "שירה לשם שינוי" #1 30.11.2013פתוחnormalמשימה10 שנים 29 שבועותshiralony
מיני-כתבות לאתרעצרת כיכר רביןפתוחnormalמשימה14 שנים 45 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?עדכון אתר הבדיקותפתוחcriticalsupport16 שנים 45 שבועותslioz
מיני-כתבות לאתרסרטים לטרנס'גנדרפתוחnormalbug15 שנים 17 שבועות
שידורינו בערוץ 98סקס אחר 2011פתוחnormalfeature13 שנים 4 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?סלולאריפתוחminorfeature16 שנים 47 שבועות
שידורינו בערוץ 98סיקור כנס פונדקאותפתוחnormalfeature11 שנים 5 שבועות
מיני-כתבות לאתרסיקור טקס חנוכת אנדרטת הזיכטופלnormalfeature10 שנים 23 שבועות
מיני-כתבות לאתרסיקור התערוכה 'עושים עירום פתוחnormalמשימה15 שנים 9 שבועותAvihu S
מיני-כתבות לאתרסיקור הסמינר האסטרטגיפתוחnormalfeature14 שנים 43 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרסדנת ריאיון לתקשורת- מאיה רפתיחה מחדשnormalמשימה10 שנים 29 שבועות
מיני-כתבות לאתרסדנת קולפתוחnormalfeature14 שנים 20 שבועות
מיני-כתבות לאתרסדנת גרפיטיטופלnormalfeature13 שנים 17 שבועותהילה לב
שידורינו בערוץ 98נתוני כניסה מסודרים למערכת טופלnormalמשימה10 שנים 27 שבועות
שידורינו בערוץ 98נשים וספורט - הזמנה למפגש השפתוחnormalfeature13 שנים 4 שבועות
מיני-כתבות לאתרנשים וטכנולוגיות רפואיות - פתוחnormalfeature13 שנים 23 שבועות
שידורינו בערוץ 98נשים וטכנולוגיות רפואיות - פתוחnormalfeature13 שנים 23 שבועות
שלב תוכן #