קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryסמל מיוןמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
מיני-כתבות לאתרעריכה: רפי פרץ אצל עמוס שוקןפתוחnormalfeature13 שנים 7 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרערב שירי אבלפתוחnormalfeature13 שנים 32 שבועות
מיני-כתבות לאתרערב הפיגועפתוחnormalמשימה13 שנים 32 שבועות
שידורינו בערוץ 98ערב "שירה לשם שינוי" #1 30.11.2013פתוחnormalמשימה9 שנים 16 שבועותshiralony
מיני-כתבות לאתרעצרת כיכר רביןפתוחnormalמשימה13 שנים 32 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?עדכון אתר הבדיקותפתוחcriticalsupport15 שנים 33 שבועותslioz
מיני-כתבות לאתרסרטים לטרנס'גנדרפתוחnormalbug14 שנים 4 שבועות
שידורינו בערוץ 98סקס אחר 2011פתוחnormalfeature11 שנים 44 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?סלולאריפתוחminorfeature15 שנים 35 שבועות
שידורינו בערוץ 98סיקור כנס פונדקאותפתוחnormalfeature9 שנים 45 שבועות
מיני-כתבות לאתרסיקור טקס חנוכת אנדרטת הזיכטופלnormalfeature9 שנים 10 שבועות
מיני-כתבות לאתרסיקור התערוכה 'עושים עירום פתוחnormalמשימה13 שנים 48 שבועותAvihu S
מיני-כתבות לאתרסיקור הסמינר האסטרטגיפתוחnormalfeature13 שנים 30 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרסדנת ריאיון לתקשורת- מאיה רפתיחה מחדשnormalמשימה9 שנים 16 שבועות
מיני-כתבות לאתרסדנת קולפתוחnormalfeature13 שנים 7 שבועות
מיני-כתבות לאתרסדנת גרפיטיטופלnormalfeature12 שנים 4 שבועותהילה לב
שידורינו בערוץ 98נתוני כניסה מסודרים למערכת טופלnormalמשימה9 שנים 14 שבועות
שידורינו בערוץ 98נשים וספורט - הזמנה למפגש השפתוחnormalfeature11 שנים 44 שבועות
מיני-כתבות לאתרנשים וטכנולוגיות רפואיות - פתוחnormalfeature12 שנים 11 שבועות
שידורינו בערוץ 98נשים וטכנולוגיות רפואיות - פתוחnormalfeature12 שנים 11 שבועות
שלב תוכן #