קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבסמל מיוןעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
שידורינו בערוץ 98תקשורת חיוביתפתוחnormalfeature11 שנים 7 שבועות
מיני-כתבות לאתרצעדה נגד אבדנותפתוחnormalfeature11 שנים 37 שבועותshiralony
מיני-כתבות לאתרמיני-סרטונים תקשורת מחאתיתפתוחnormalfeature11 שנים 37 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98תקשורת מחאתית עם מאיה רימרפתוחnormalfeature11 שנים 26 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98כנס טרנסרפואה בשיבאפתוחnormalfeature12 שנים 23 שבועותברוך אורן
שידורינו בערוץ 98כנס גאווה בכנסתפתוחnormalfeature12 שנים 48 שבועות
שידורינו בערוץ 98נשים וספורט - הזמנה למפגש השפתוחnormalfeature12 שנים 48 שבועות
שידורינו בערוץ 98ירושלים של ורודפתוחnormalfeature12 שנים 48 שבועות
שידורינו בערוץ 98סקס אחר 2011פתוחnormalfeature12 שנים 48 שבועות
שידורינו בערוץ 98נשים ודיפלומטיהפתוחnormalfeature11 שנים 37 שבועות
מיני-כתבות לאתרנשים ודיפלומטיה סרטונים לאפתוחnormalfeature11 שנים 37 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98הפאנל המרכזי של קהילת הלהט"פתוחnormalfeature11 שנים 16 שבועות
מיני-כתבות לאתריום ספורט הקהילה הגאה ״מעברפתוחnormalמשימה11 שנים 26 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98פסטיביפתוחnormalמשימה11 שנים 2 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98כנס הון שלטון עיתוןפתוחnormalfeature11 שנים 37 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98הליכות ג'יין זכויות עובדיםפתוחnormalfeature11 שנים 37 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98פאנל בנושא נראות נשיםפתוחnormalfeature11 שנים 36 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98הליכת ג'יין דמוקרטיה עם יואפתוחnormalfeature11 שנים 36 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98כנס נשים ושפהפתוחnormalfeature11 שנים 37 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98יצירת תקציב מגדרי בעיריית תפתוחnormalfeature10 שנים 3 שבועות
שלב תוכן #