קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryסמל מיוןמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
תורנויותתורנויות דצמברפתוחnormalמשימה16 שנים 26 שבועות
תורנויותתורנויות פברוארפתוחnormalfeature16 שנים 20 שבועות
תורנויותתזכורת ע"י smsפתוחnormalמשימה15 שנים 23 שבועות
מיני-כתבות לאתרתיירות גאה בעד ונגדפתוחnormalfeature14 שנים 32 שבועותברוך אורן
תחזוקת ציודתיק נשיאה למצלמות וסטנדיםטופלnormalfeature11 שנים 10 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרתערוכת "יא הומופוב"פתוחcriticalfeature14 שנים 20 שבועותברוך אורן
תחזוקת אתר מה קורה?תקלה בבלוגפתוחnormalfeature15 שנים 51 שבועותברוך אורן
תחזוקת אתר מה קורה?תקלה בטופס יצירת קשרפתוחcriticalbug16 שנים 37 שבועותברוך אורן
שידורינו בערוץ 98תקשורת חיוביתפתוחnormalfeature11 שנים 16 שבועות
שידורינו בערוץ 98תקשורת מחאתית עם מאיה רימרפתוחnormalfeature11 שנים 34 שבועותshiralony
שלב תוכן #