קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryסמל מיוןמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
מיני-כתבות לאתרנשים ודיפלומטיה סרטונים לאפתוחnormalfeature11 שנים 16 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98נשים ודיפלומטיהפתוחnormalfeature11 שנים 16 שבועות
שידורינו בערוץ 98נס לא קרה לנו- לפידים ושירה פתוחnormalמשימה9 שנים 51 שבועות
מיני-כתבות לאתרנורה גרינברג לגבי הטרנסית הפתוחnormalfeature12 שנים 51 שבועות
מיני-כתבות לאתרמשמרות גאווה ראיון וסרט רחופתוחnormalמשימה14 שנים 15 שבועות
שידורינו בערוץ 98מרחב משלנו - רב שיח בעקבות הטופלnormalfeature12 שנים 20 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרמצעד זכויות האדםפתוחnormalfeature13 שנים 50 שבועות
שידורינו בערוץ 98מצעד השרמוטות ת"אפתוחnormalfeature10 שנים 33 שבועות
מיני-כתבות לאתרמצעד השרמוטות חיפהפתוחnormalfeature10 שנים 33 שבועות
מיני-כתבות לאתרמצעד הגאווה וחתונת המאהפתוחnormalfeature14 שנים 20 שבועות
תחזוקת ציודמצלמת PANASONIC בלי סאונדפתוחnormalbug10 שנים 33 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרמעוכב: תערוכת 100 זהויותפתוחnormalfeature14 שנים 18 שבועות
מיני-כתבות לאתרמעוכב: פתיחת סניף של קופח כלהטיפול מעוכבnormalfeature14 שנים 18 שבועות
מיני-כתבות לאתרמעוכב עד ה-23/1/10: פרויקט הדר - הטיפול מעוכבnormalfeature13 שנים 50 שבועות
מיני-כתבות לאתרמעוכב עד 10/2009: מחווה לגאים להטיפול מעוכבnormalמשימה14 שנים 15 שבועות
מיני-כתבות לאתרמסיבת יומןפתוחnormalמשימה14 שנים 15 שבועות
שיתופי פעולהמנשרפתוחnormalfeature13 שנים 15 שבועותאוסקר אויריך
שידורינו בערוץ 98מיצג בינלאומי נגד ייבוא פרופתוחnormalמשימה9 שנים 51 שבועות
מיני-כתבות לאתרמיני-סרטונים תקשורת מחאתיתפתוחnormalfeature11 שנים 16 שבועותshiralony
מיני-כתבות לאתרמייצג גאווה בב"שפתוחnormalמשימה13 שנים 40 שבועות
שלב תוכן #