קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבסמל מיוןעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
שידורינו בערוץ 98תקשורת חיוביתפתוחnormalfeature9 שנים 24 שבועות
מיני-כתבות לאתרצעדה נגד אבדנותפתוחnormalfeature10 שנים 2 שבועותshiralony
מיני-כתבות לאתרמיני-סרטונים תקשורת מחאתיתפתוחnormalfeature10 שנים 2 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98תקשורת מחאתית עם מאיה רימרפתוחnormalfeature9 שנים 42 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98כנס טרנסרפואה בשיבאפתוחnormalfeature10 שנים 40 שבועותברוך אורן
שידורינו בערוץ 98כנס גאווה בכנסתפתוחnormalfeature11 שנים 12 שבועות
שידורינו בערוץ 98נשים וספורט - הזמנה למפגש השפתוחnormalfeature11 שנים 12 שבועות
שידורינו בערוץ 98ירושלים של ורודפתוחnormalfeature11 שנים 12 שבועות
שידורינו בערוץ 98סקס אחר 2011פתוחnormalfeature11 שנים 12 שבועות
שידורינו בערוץ 98נשים ודיפלומטיהפתוחnormalfeature10 שנים 2 שבועות
מיני-כתבות לאתרנשים ודיפלומטיה סרטונים לאפתוחnormalfeature10 שנים 2 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98הפאנל המרכזי של קהילת הלהט"פתוחnormalfeature9 שנים 33 שבועות
מיני-כתבות לאתריום ספורט הקהילה הגאה ״מעברפתוחnormalמשימה9 שנים 42 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98פסטיביפתוחnormalמשימה9 שנים 18 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98כנס הון שלטון עיתוןפתוחnormalfeature10 שנים 2 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98הליכות ג'יין זכויות עובדיםפתוחnormalfeature10 שנים 2 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98פאנל בנושא נראות נשיםפתוחnormalfeature10 שנים 4 ימיםshiralony
שידורינו בערוץ 98הליכת ג'יין דמוקרטיה עם יואפתוחnormalfeature10 שנים 4 ימיםshiralony
שידורינו בערוץ 98כנס נשים ושפהפתוחnormalfeature10 שנים 2 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98יצירת תקציב מגדרי בעיריית תפתוחnormalfeature8 שנים 19 שבועות
שלב תוכן #