קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryסמל מיוןמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
תורנויותתורנויות דצמברפתוחnormalמשימה15 שנים 14 שבועות
תורנויותתורנויות פברוארפתוחnormalfeature15 שנים 8 שבועות
תורנויותתזכורת ע"י smsפתוחnormalמשימה14 שנים 10 שבועות
מיני-כתבות לאתרתיירות גאה בעד ונגדפתוחnormalfeature13 שנים 20 שבועותברוך אורן
תחזוקת ציודתיק נשיאה למצלמות וסטנדיםטופלnormalfeature9 שנים 50 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרתערוכת "יא הומופוב"פתוחcriticalfeature13 שנים 8 שבועותברוך אורן
תחזוקת אתר מה קורה?תקלה בבלוגפתוחnormalfeature14 שנים 39 שבועותברוך אורן
תחזוקת אתר מה קורה?תקלה בטופס יצירת קשרפתוחcriticalbug15 שנים 25 שבועותברוך אורן
שידורינו בערוץ 98תקשורת חיוביתפתוחnormalfeature10 שנים 3 שבועות
שידורינו בערוץ 98תקשורת מחאתית עם מאיה רימרפתוחnormalfeature10 שנים 22 שבועותshiralony
שלב תוכן #