קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסמל מיוןסיווגLast updatedבאחריות
שידורינו בערוץ 98הליכת ג'יין דמוקרטיה עם יואפתוחnormalfeature7 שנים 4 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98פאנל בנושא נראות נשיםפתוחnormalfeature7 שנים 4 שבועותshiralony
מיני-כתבות לאתרמצעד השרמוטות חיפהפתוחnormalfeature6 שנים 23 שבועות
שידורינו בערוץ 98דיון ביקורתי בתעשיית המין בפתוחnormalfeature6 שנים 28 שבועות
שידורינו בערוץ 98תקשורת חיוביתפתוחnormalfeature6 שנים 28 שבועות
שידורינו בערוץ 98הפאנל המרכזי של קהילת הלהט"פתוחnormalfeature6 שנים 37 שבועות
מיני-כתבות לאתריום ספורט הקהילה הגאה ״מעברפתוחnormalמשימה6 שנים 46 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98פסטיביפתוחnormalמשימה6 שנים 23 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98כנס הון שלטון עיתוןפתוחnormalfeature7 שנים 6 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98הליכות ג'יין זכויות עובדיםפתוחnormalfeature7 שנים 6 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98נשים וספורט - הזמנה למפגש השפתוחnormalfeature8 שנים 16 שבועות
שיתופי פעולהמנשרפתוחnormalfeature9 שנים 4 שבועותאוסקר אויריך
תחזוקת אתר מה קורה?הכותרות לא בולטות מספיק ביחפתוחnormalfeature12 שנים 9 שבועות
מיני-כתבות לאתרקבוצת "קשת הזהב"פתוחnormalfeature10 שנים 20 שבועות
מיני-כתבות לאתרלאון מהאח הגדולפתוחnormalfeature10 שנים 29 שבועות
מיני-כתבות לאתרקבוצת זמרפתוחnormalfeature10 שנים 25 שבועות
מיני-כתבות לאתרפעילות נשים במתנספתוחnormalfeature10 שנים 29 שבועות
מיני-כתבות לאתרקבוצה חברתית לביפתוחnormalמשימה10 שנים 27 שבועות
תורנויותפרסום פורמים באינטרנטפתוחnormalמשימה10 שנים 35 שבועות
תורנויותדוכן של מה קורה בפסיטבל הסרפתוחnormalמשימה10 שנים 35 שבועות
שלב תוכן #