קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבסמל מיוןעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
שידורינו בערוץ 98תקשורת חיוביתפתוחnormalfeature6 שנים 15 שבועות
מיני-כתבות לאתרצעדה נגד אבדנותפתוחnormalfeature6 שנים 45 שבועותshiralony
מיני-כתבות לאתרמיני-סרטונים תקשורת מחאתיתפתוחnormalfeature6 שנים 45 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98תקשורת מחאתית עם מאיה רימרפתוחnormalfeature6 שנים 33 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98כנס טרנסרפואה בשיבאפתוחnormalfeature7 שנים 31 שבועותברוך אורן
שידורינו בערוץ 98כנס גאווה בכנסתפתוחnormalfeature8 שנים 4 שבועות
שידורינו בערוץ 98נשים וספורט - הזמנה למפגש השפתוחnormalfeature8 שנים 4 שבועות
שידורינו בערוץ 98ירושלים של ורודפתוחnormalfeature8 שנים 4 שבועות
שידורינו בערוץ 98סקס אחר 2011פתוחnormalfeature8 שנים 4 שבועות
שידורינו בערוץ 98נשים ודיפלומטיהפתוחnormalfeature6 שנים 45 שבועות
מיני-כתבות לאתרנשים ודיפלומטיה סרטונים לאפתוחnormalfeature6 שנים 45 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98הפאנל המרכזי של קהילת הלהט"פתוחnormalfeature6 שנים 24 שבועות
מיני-כתבות לאתריום ספורט הקהילה הגאה ״מעברפתוחnormalמשימה6 שנים 33 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98פסטיביפתוחnormalמשימה6 שנים 10 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98כנס הון שלטון עיתוןפתוחnormalfeature6 שנים 45 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98הליכות ג'יין זכויות עובדיםפתוחnormalfeature6 שנים 45 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98פאנל בנושא נראות נשיםפתוחnormalfeature6 שנים 44 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98הליכת ג'יין דמוקרטיה עם יואפתוחnormalfeature6 שנים 44 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98כנס נשים ושפהפתוחnormalfeature6 שנים 45 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98יצירת תקציב מגדרי בעיריית תפתוחnormalfeature5 שנים 11 שבועות
שלב תוכן #