קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריותסמל מיון
שידורינו בערוץ 98סיקור כנס פונדקאותפתוחnormalfeature7 שנים 7 שבועות
מיני-כתבות לאתרסיקור התערוכה 'עושים עירום פתוחnormalמשימה11 שנים 10 שבועותAvihu S
מיני-כתבות לאתר'לסבית קטלנית'פתוחnormalמשימה11 שנים 10 שבועותAvihu S
שידורינו בערוץ 98פאנל בנושא נראות נשיםפתוחnormalfeature7 שנים 46 שבועותshiralony
מיני-כתבות לאתריום ספורט הקהילה הגאה ״מעברפתוחnormalמשימה7 שנים 35 שבועותshiralony
מיני-כתבות לאתרצעדה נגד אבדנותפתוחnormalfeature7 שנים 47 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98הליכת ג'יין דמוקרטיה עם יואפתוחnormalfeature7 שנים 46 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98פסטיביפתוחnormalמשימה7 שנים 12 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98ערב "שירה לשם שינוי" #1 30.11.2013פתוחnormalמשימה6 שנים 30 שבועותshiralony
מיני-כתבות לאתרמיני-סרטונים תקשורת מחאתיתפתוחnormalfeature7 שנים 47 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98כנס נשים ושפהפתוחnormalfeature7 שנים 47 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98כנס הון שלטון עיתוןפתוחnormalfeature7 שנים 47 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98הפגנה נגד להט"בפוביה בבימהפתוחnormalמשימה6 שנים 28 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98תקשורת מחאתית עם מאיה רימרפתוחnormalfeature7 שנים 35 שבועותshiralony
מיני-כתבות לאתרנשים ודיפלומטיה סרטונים לאפתוחnormalfeature7 שנים 47 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98הליכות ג'יין זכויות עובדיםפתוחnormalfeature7 שנים 47 שבועותshiralony
תחזוקת אתר מה קורה?עדכון אתר הבדיקותפתוחcriticalsupport12 שנים 47 שבועותslioz
שיתופי פעולהקמרה אובסקורהפתוחnormalfeature9 שנים 46 שבועותאוסקר אויריך
שידורינו בערוץ 98מגזין: קהילה ודתפתוחnormalsupport9 שנים 46 שבועותאוסקר אויריך
שיתופי פעולהמנשרפתוחnormalfeature9 שנים 46 שבועותאוסקר אויריך
שלב תוכן #