קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסמל מיוןסיווגLast updatedבאחריות
שידורינו בערוץ 98הליכת ג'יין דמוקרטיה עם יואפתוחnormalfeature7 שנים 51 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98פאנל בנושא נראות נשיםפתוחnormalfeature7 שנים 51 שבועותshiralony
מיני-כתבות לאתרמצעד השרמוטות חיפהפתוחnormalfeature7 שנים 18 שבועות
שידורינו בערוץ 98דיון ביקורתי בתעשיית המין בפתוחnormalfeature7 שנים 23 שבועות
שידורינו בערוץ 98תקשורת חיוביתפתוחnormalfeature7 שנים 23 שבועות
שידורינו בערוץ 98הפאנל המרכזי של קהילת הלהט"פתוחnormalfeature7 שנים 32 שבועות
מיני-כתבות לאתריום ספורט הקהילה הגאה ״מעברפתוחnormalמשימה7 שנים 41 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98פסטיביפתוחnormalמשימה7 שנים 18 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98כנס הון שלטון עיתוןפתוחnormalfeature8 שנים שבוע אחדshiralony
שידורינו בערוץ 98הליכות ג'יין זכויות עובדיםפתוחnormalfeature8 שנים שבוע אחדshiralony
שידורינו בערוץ 98נשים וספורט - הזמנה למפגש השפתוחnormalfeature9 שנים 11 שבועות
שיתופי פעולהמנשרפתוחnormalfeature9 שנים 52 שבועותאוסקר אויריך
תחזוקת אתר מה קורה?הכותרות לא בולטות מספיק ביחפתוחnormalfeature13 שנים 4 שבועות
מיני-כתבות לאתרקבוצת "קשת הזהב"פתוחnormalfeature11 שנים 15 שבועות
מיני-כתבות לאתרלאון מהאח הגדולפתוחnormalfeature11 שנים 24 שבועות
מיני-כתבות לאתרקבוצת זמרפתוחnormalfeature11 שנים 20 שבועות
מיני-כתבות לאתרפעילות נשים במתנספתוחnormalfeature11 שנים 24 שבועות
מיני-כתבות לאתרקבוצה חברתית לביפתוחnormalמשימה11 שנים 22 שבועות
תורנויותפרסום פורמים באינטרנטפתוחnormalמשימה11 שנים 30 שבועות
תורנויותדוכן של מה קורה בפסיטבל הסרפתוחnormalמשימה11 שנים 30 שבועות
שלב תוכן #