קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגסמל מיוןLast updatedבאחריות
שידורינו בערוץ 98קהילה לאן09: עריכה והבאה לשיפתוחcriticalfeature9 שנים 5 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרמצעד הגאווה וחתונת המאהפתוחnormalfeature9 שנים 2 שבועות
מיני-כתבות לאתרגיי ריאטריה-חזרות גנרליות ופתוחnormalfeature8 שנים 29 שבועותברוך אורן
שיתופי פעולהתוכנית הבוקר בערוץ 10פתוחnormalfeature9 שנים 5 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרמעוכב: פתיחת סניף של קופח כלהטיפול מעוכבnormalfeature9 שנים יום אחד
מיני-כתבות לאתרמעוכב: תערוכת 100 זהויותפתוחnormalfeature9 שנים יום אחד
מיני-כתבות לאתרלבדוק אפשרות להזיז את הפגישפתוחnormalfeature9 שנים שבוע אחד
מיני-כתבות לאתרבעיכוב עד 2009-09: קצבת שאריםהטיפול מעוכבnormalfeature9 שנים שבוע אחד
מיני-כתבות לאתרבוז'י הרצוגפתוחnormalfeature9 שנים יום אחד
מיני-כתבות לאתרערב שירי אבלפתוחnormalfeature8 שנים 49 שבועות
מיני-כתבות לאתרדיון על סדר היום לקהילה בעקפתוחnormalfeature8 שנים 47 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרסיקור הסמינר האסטרטגיפתוחnormalfeature8 שנים 47 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרתהלוכה וטקס יום הזיכרון לטרפתוחcriticalfeature8 שנים 31 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרתיירות גאה בעד ונגדפתוחnormalfeature8 שנים 36 שבועותברוך אורן
שיתופי פעולההכשרת בני נוערפתוחnormalfeature8 שנים 34 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרמצעד זכויות האדםפתוחnormalfeature8 שנים 31 שבועות
מיני-כתבות לאתרעריכה: רפי פרץ אצל עמוס שוקןפתוחnormalfeature8 שנים 24 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתראירוע מתנדבים של שישה צבעיםפתוחnormalfeature8 שנים 34 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתריוני -פצוע מהברנוער שתובע אפתוחnormalfeature8 שנים 31 שבועות
מיני-כתבות לאתריש עם מי לדבר פרשה מהאגודה - פתוחnormalfeature8 שנים 31 שבועות
שלב תוכן #