קריאות עבור תורנויות

Summaryמצבסמל מיוןעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
תורנויות דצמברפתוחnormalמשימה11 שנים 17 שבועות
קריינויות ינוארפתוחnormalמשימה11 שנים 17 שבועות
פרסום פורמים באינטרנטפתוחnormalמשימה10 שנים 14 שבועות
דוכן של מה קורה בפסיטבל הסרפתוחnormalמשימה10 שנים 14 שבועות
תזכורת ע"י smsפתוחnormalמשימה10 שנים 14 שבועות
הקמה של טבלה שתציע את המוגקפתוחnormalמשימה10 שנים 14 שבועות
לימוד בל עריכהפתוחnormalמשימה10 שנים 14 שבועות
שלב תוכן #