הוצאת חומר שנצרב על DVD

יש הסבר דיי מקיף כאן http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=456035