קריאות עבור תורנויות

Summaryמצבעדיפותסמל מיוןסיווגLast updatedבאחריות
קריינות ספטמברפתוחnormalfeature16 שנים 12 שבועות
הקמה של טבלה שתציע את המוגקפתוחnormalמשימה14 שנים 46 שבועות
תזכורת ע"י smsפתוחnormalמשימה14 שנים 46 שבועות
דוכן של מה קורה בפסיטבל הסרפתוחnormalמשימה14 שנים 46 שבועות
פרסום פורמים באינטרנטפתוחnormalמשימה14 שנים 46 שבועות
תורנויות פברוארפתוחnormalfeature15 שנים 43 שבועות
קריינויות ינוארפתוחnormalמשימה15 שנים 49 שבועות
תורנויות דצמברפתוחnormalמשימה15 שנים 49 שבועות
קריינות נובמברפתוחnormalfeature16 שנים 4 שבועות
לימוד בל עריכהפתוחnormalמשימה14 שנים 46 שבועות
שלב תוכן #