הוספת כתובית

תוכנת העריכה סינלרה
הוספת כתובית.

כתובית בסינלרה היא סוג של אפקט. אפקט מצטרף כנספח לערוץ, או כחומר גלם (וידאו) בפני עצמו.

כדי להגדיר את הכתובית, יש לסמן על ציר הזמן את נקודת הכניסה והיציאה של הכתובית.

את הכתובית יש להביא מחלון המשאבים (RESOURCES) בתוך התיקייה VIDEO EFFECTS->TITLE

יש לגרור את הכתובית לתוך הערוץ הרלוונטי, ואז תיווצר קוביה לבנה סביב טווח הזמן שהגדרנו ע"י נקודת הכניסה והיציאה (IN AND OUT POINTS)

עכשיו שגררנו - מה השתנה? רואים שבחלון ציר הזמן, בערוץ הוידאו אליו גררנו, הופיע מלבן דקיק הנמשך לאורך כל טווח הזמן שהגדרנו. אך אבוי! בחלון הקומפוזיטור לא רואים כל סימן לכתובית! איך אפשר להסביר את זה? התשובה לכך נעוצה במיקום הסמן שלנו על ציר הזמן: הסמן נמצא בדיוק בנקודת היציאה מחלון הזמן שבו מתקיימת הכתובית. כיוון שבחלון הקומפוזיטור רואים את מה שמצביע עליו הסמן, והסמן מחוץ לתחום הכתובית. לכן צריך להזיז את הסמן לתוםך תחום הכתובית, ואז נוכל לראות בחלון הקומפוזיטור את הכתובית.

הערה: בדקו שכפתור מסגרות המפתח (Key Frames) הנמצא בסרגל הכלים של חלון ציר הזמן, כבוי. אם הוא דולק, כבו אותו ע"י הקלקה.
לכל כתובית יש 3 מרכיבים. שם, זכוכית מגדלת וכפתור הפעלה. עכשיו הזמן ללחוץ על זכוכית המגדלת. אם הכתובית קצרה, כנראה יידרש כאן זום פנימה.

חשוב לציין שנכון להיום סינלרה לא מכירה בעובדה שעברית נכתבת מימין לשמאל, ניתן להתמודד עם זה באחת משלוש הדרכים הבאות:
1. לכתוב את הטקסט הפוך, כמו שזה נשמע: ןרוא ךורב במקום ברוך אורן.
2. להשתמש בכפתור חץ שמאלה (->) אחרי הקשת כל אות או סימן, כולל רווח. למשל כדי להקליד "שרה שרה שיר שמח" נקליד בעצם:
ש -> ר -> ה -> (רווח) -> ש -> ר -> ה -> (רווח) -> ש -> י -> ר -> (רווח) -> ש -> מ -> ח -> (רווח)
בגישה זו כדאי לשים לב שהתפקוד של כפתור backspace וכפתור delete למעשה מתחלף.
3. להתקין את התוכנה המהפכנית של גיא שפר להיפוך משפטים.

כתוביות הם אפקטים: עבודה עם אפקטים

אם גוררים את נקודות הכניסה או היציאה של האפקט - האפקט מתארך או מתקצר בהתאם. כדי לבחור את הערוץ בו אנו רוצים לשנות את משך האפקט, יש לחמש את הערוץ ע"י כפתור החימוש (כדור אדום בצד שמאל של הערוץ).

הארכת או קיצור הצד הימני של האפקט מתבצעת באמצעות בחירת כלי החץ, וכאשר הסמן ממוקם בתוך שטח האפקט, ומתקרבים לגבול הימני של האפקט, מתקבל סמן של חץ אופקי לכיוון ימין. כעת אפשר להקליק ולגרור את משך האפקט (קיצור או הרחבה).

הארכת או קיצור הצד השמאלי של האפקט מתבצעת בצורה שונה. במידה והאפקט צמוד לתחילת ציר הזמן, יש להציב את הסמן בשליש הראשון של משך האפקט, כמה שיותר צמוד לשמאל, אך עדיין עם סמן חץ רגיל. כעת לנסות לגרור את החץ למקום שהתוכנה מציירת ריבוע לבן (כלומר מקום שאפשר לגרור אליו). כעת, כשהאפקט אינו צמוד לתחילת ציר הזמן, אפשר לשנות את משכו משמאל.
כאשר האפקט אינו צמוד לתחילת ציר הזמן, יש לגשת עם סמן העכבר מחוץ למשך האפקט מצד שמאל, ולהתקרב אל משך האפקט עד שהסמן הופך לסמן לכיוון ימין, כעת אפשר לגרור להרחבה או כיווץ האפקט.
אפשרות נוספת להארכה או קיצור לשמאל - לגשת לשליש הראשון של משך האפקט ולהתקרב לצד שמאל (התחלת) משך האפקט, עד שמתקבל חץ לכיוון שמאל. ואז לגרור את הקצה לכיוון הדרוש.

גימור: הוספת לוגו ופרומו

כדי להוסיף את לוגו מה קורה בתחתית התמונה, יש לייבא את קובץ הלוגו (PNG) לתוכנה ע"י File-->Load files
הפרומו והלוגו של מה קורה נמצאים שניהם בספריה /media/Media/CG
כדי להוסיף את הפרומו - יש פשוט לגרור אותו לערוץ הוידאו הרלוונטי. וודאו שהערוץ מחומש וכן ישנו ערוץ צליל מחומש, כדי לקלוט את צליל הפרומו.
כדי להוסיף את לוגו מה קורה בתחתית התמונה, יש להקים ערוץ וידאו חדש (בתפריט VIDEO->new track) ולחמש אותו. הערוץ צריך להיות הערוץ הכי עליון כדי שנוכל להשתמש במאפייני מצלמה ופרוז'קטור בחלון היוצר (קומפוזיטור).
להעמיס את הלוגו על ערוץ הוידאו ולמתוח את הלוגו מסוף אנימציית הפתיחה אל סוף הסרטון שערכנו
ובחלון היוצר (קומפוזיטור) יש ללחוץ על סמן "?" וכן על סמן "מצלמה" (צלב עם האות L בפינה הימנית עליונה שלו). כעת לציין בפרמטרים: הצמדה לתחתית ולשמאל (ע"י הקלדה על הטלויזיה הקטנה עם הקו המאונך השמאלי ועל הטלויזיה הקטנה עם הקו המאוזן התחתון).
יש להזיז את הלוגו למיקום (X=320, Y=-408), והטיפול בגודל הוא ע"י קביעת זום של חצי Z=0.5. הלוגו אמור לשבת במיקומו, בצמוד למסגרת הריבוע הפנימי של שולי השידור.

קובץ מצורףגודל
shift-clicking effect boundry.png9.97 ק"ב