ישיבות מערכת

סיכום מפגש היכרות - קורס אקטיוידאו

נוכחים: 10 משתתפותים.

החלטות:

AUTHENTIC. A NET PORN CRITIQUE

http://www.facebook.com/event.php?eid=159883620732320

כרגע ככתבה לאתר כי לא בטוח שמכאן ישדרו את זה :-)

(1) לבדוק עם שוקי האם ניתן לצלם.

2010-01-06 סיכום ישיבת מערכת

נוכחים: הראל, רנה, ברי, ברוך, הדר
אורח מיוחד: חיים

סטטוס כתבות

http://makore.6tzvaim.com/node/465 חיי הלילה

2009-12-22 סיכום ישיבה לא ערוך

* מסיבה אחת עם אויטה ו-1- - שזה לאוכלוסיה שאוהבת להתלבש יפה.

2009-12-09 סיכום ישיבת מערכת

נוכחים: בנצ', רנה, רועי, עודד, ברוך, אדם, וירטואליים:דוד, בל

סטטוס כתבות

http://makore.6tzvaim.com/node/465 חיי הלילה

2009-11-25 סיכום ישיבת מערכת

1. תוכנית חיי הלילה
ביום שלישי השבוע רנה מצלם בירושלים עם הקנון - אז לא יהיה צילום חיי הלילה.

2009-11-11 סיכום ישיבת מערכת

נוכחים: הדר, ברוך, רנה, עודד.

1. עדכונים מהשבועיים שהיו

2009-09-30 סיכום ישיבת מערכת

עודד - מסיבת מתנדבים איגי ב-3/10
לבדוק העברה של המצלמה מחר

ניצן וברוך - סדר יום בלשכת עו"ד ב-11/10

2009-08-26 סיכום ישיבה

נוכחים:
ברוך, רנה, ניצן

2009-08-12 סיכום ישיבה

נוכחים:
ברוך, בנצ', אביהוא, רנה

א. החלטה על פרסום שם מלא של רוני - ויתרנו על זה משום שזה לא כזה עקרוני.

שלב תוכן