ישיבות מערכת

2009-01-28 ישבת מערכת

ראו סיכום בקובץ המצורף.
מזכיר: שבוע הבא לא תתקיים ישיבה.
אלדד

2009-01-21 ישבת מערכת מיום רביעי 21.01

ראו את שלושה קבצים:
1. חלוקת מטלות
2. שכתוב חלקי מאוד של הפרוטקל

2009-01-15 סיכום ישיבת מערכת

ראו קובץ מצורף

2009-01-07 פרוטוקול הישיבה

ראו מסמך מצורף!

:-)

שלב תוכן