2009-09-30 סיכום ישיבת מערכת

עודד - מסיבת מתנדבים איגי ב-3/10
לבדוק העברה של המצלמה מחר

ניצן וברוך - סדר יום בלשכת עו"ד ב-11/10
ברוך יביא את המצלמה

רנה - טורניר כדורעף - 9/10

עודד - יברר לגבי דובים באילת בסופחודש 29/10

ניצן יקדם פרסום של מודעת הדרושים.
ברוך ימשיך לערוך את ההצגה.
אין התקדמות במטלות נוספות.