קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryסמל מיוןמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
מיני-כתבות לאתרעריכה: רפי פרץ אצל עמוס שוקןפתוחnormalfeature13 שנים 42 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרערב שירי אבלפתוחnormalfeature14 שנים 15 שבועות
מיני-כתבות לאתרערב הפיגועפתוחnormalמשימה14 שנים 15 שבועות
שידורינו בערוץ 98ערב "שירה לשם שינוי" #1 30.11.2013פתוחnormalמשימה9 שנים 51 שבועותshiralony
מיני-כתבות לאתרעצרת כיכר רביןפתוחnormalמשימה14 שנים 15 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?עדכון אתר הבדיקותפתוחcriticalsupport16 שנים 16 שבועותslioz
מיני-כתבות לאתרסרטים לטרנס'גנדרפתוחnormalbug14 שנים 39 שבועות
שידורינו בערוץ 98סקס אחר 2011פתוחnormalfeature12 שנים 27 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?סלולאריפתוחminorfeature16 שנים 18 שבועות
שידורינו בערוץ 98סיקור כנס פונדקאותפתוחnormalfeature10 שנים 28 שבועות
מיני-כתבות לאתרסיקור טקס חנוכת אנדרטת הזיכטופלnormalfeature9 שנים 45 שבועות
מיני-כתבות לאתרסיקור התערוכה 'עושים עירום פתוחnormalמשימה14 שנים 31 שבועותAvihu S
מיני-כתבות לאתרסיקור הסמינר האסטרטגיפתוחnormalfeature14 שנים 13 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרסדנת ריאיון לתקשורת- מאיה רפתיחה מחדשnormalמשימה9 שנים 51 שבועות
מיני-כתבות לאתרסדנת קולפתוחnormalfeature13 שנים 42 שבועות
מיני-כתבות לאתרסדנת גרפיטיטופלnormalfeature12 שנים 39 שבועותהילה לב
שידורינו בערוץ 98נתוני כניסה מסודרים למערכת טופלnormalמשימה9 שנים 50 שבועות
שידורינו בערוץ 98נשים וספורט - הזמנה למפגש השפתוחnormalfeature12 שנים 27 שבועות
מיני-כתבות לאתרנשים וטכנולוגיות רפואיות - פתוחnormalfeature12 שנים 46 שבועות
שידורינו בערוץ 98נשים וטכנולוגיות רפואיות - פתוחnormalfeature12 שנים 46 שבועות
שלב תוכן #