קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריותסמל מיון
תורנויותהקמה של טבלה שתציע את המוגקפתוחnormalמשימה13 שנים 23 שבועות
מיני-כתבות לאתרסרטים לטרנס'גנדרפתוחnormalbug13 שנים 17 שבועות
מיני-כתבות לאתרטיטוא 1 לסמסך מזמין למה קורהפתוחnormalמשימה13 שנים 15 שבועות
מיני-כתבות לאתרשיווק סרטך ברשתפתוחnormalfeature13 שנים 10 שבועות
מיני-כתבות לאתרלבדוק אפשרות להזיז את הפגישפתוחnormalfeature12 שנים 49 שבועות
מיני-כתבות לאתרערב הפיגועפתוחnormalמשימה12 שנים 45 שבועות
מיני-כתבות לאתריוני -פצוע מהברנוער שתובע אפתוחnormalfeature12 שנים 28 שבועות
מיני-כתבות לאתרנורה גרינברג לגבי הטרנסית הפתוחnormalfeature11 שנים 29 שבועות
מיני-כתבות לאתרנשים וטכנולוגיות רפואיות - פתוחnormalfeature11 שנים 24 שבועות
מיני-כתבות לאתרארגז: קצת על הרקע של ענת ניר פתוחnormalfeature11 שנים 8 שבועות
ארכיון מה קורההשאלת קלטות ינואר 2011פתוחnormalfeature11 שנים 16 שבועות
שידורינו בערוץ 98אמהות בסכנהפתוחnormalfeature11 שנים שבוע אחד
שידורינו בערוץ 98פמיניזם, מוגבלות ומה שביניהפתוחnormalfeature11 שנים 5 שבועות
שידורינו בערוץ 98כנס גאווה בכנסתפתוחnormalfeature11 שנים 5 שבועות
שידורינו בערוץ 98דיון ביקורתי בתעשיית המין בפתוחnormalfeature9 שנים 16 שבועות
שידורינו בערוץ 98מצעד השרמוטות ת"אפתוחnormalfeature9 שנים 11 שבועות
שידורינו בערוץ 98מגדר חוצה גבולותפתוחnormalfeature9 שנים 10 שבועות
שידורינו בערוץ 98נתוני כניסה מסודרים למערכת טופלnormalמשימה8 שנים 27 שבועות
שידורינו בערוץ 98מיצג בינלאומי נגד ייבוא פרופתוחnormalמשימה8 שנים 29 שבועות
מיני-כתבות לאתרסיקור טקס חנוכת אנדרטת הזיכטופלnormalfeature8 שנים 23 שבועות
שלב תוכן #