קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריותסמל מיון
תחזוקת אתר מה קורה?כאשר מוסיפים תגובה לחדשות הפתוחminorbug10 שנים 48 שבועות
שידורינו בערוץ 98דיון בנושא טרנסג'נדריזםפתוחcriticalfeature9 שנים 2 שבועות
תורנויותקריינויות ינוארפתוחnormalמשימה10 שנים 33 שבועות
מיני-כתבות לאתרמעוכב עד ה-23/1/10: פרויקט הדר - הטיפול מעוכבnormalfeature8 שנים 35 שבועות
מיני-כתבות לאתרפעילות נשים במתנספתוחnormalfeature9 שנים 24 שבועות
תורנויותתזכורת ע"י smsפתוחnormalמשימה9 שנים 30 שבועות
מיני-כתבות לאתר עליה במס' נשאי האיידספתוחnormalמשימה9 שנים 20 שבועות
מיני-כתבות לאתרהקמת פורטל גאווה בויקיפדיה פתוחnormalמשימה9 שנים 14 שבועות
מיני-כתבות לאתרמעוכב עד 10/2009: מחווה לגאים להטיפול מעוכבnormalמשימה9 שנים 5 ימים
מיני-כתבות לאתרמעוכב: תערוכת 100 זהויותפתוחnormalfeature9 שנים 3 שבועות
מיני-כתבות לאתרמסיבת יומןפתוחnormalמשימה9 שנים 5 ימים
מיני-כתבות לאתרערב שירי אבלפתוחnormalfeature9 שנים 5 ימים
מיני-כתבות לאתרסדנת קולפתוחnormalfeature8 שנים 27 שבועות
מיני-כתבות לאתרמייצג גאווה בב"שפתוחnormalמשימה8 שנים 25 שבועות
מיני-כתבות לאתרהנאום של שוקי ביום הזיכרון פתוחnormalfeature7 שנים 27 שבועות
מיני-כתבות לאתר4 סרטונים על מדיניות פמיניסטופלnormalfeature7 שנים 24 שבועות
מיני-כתבות לאתרהחברים מספרים על הדרפתוחnormalfeature7 שנים 23 שבועות
מיני-כתבות לאתרדיון בנושא הרשעה של קצב - סרטופלnormalfeature7 שנים 5 שבועות
שידורינו בערוץ 98women in the revolution in the arab worldפתוחnormalfeature7 שנים 21 שבועות
שידורינו בערוץ 98נשים וספורט - הזמנה למפגש השפתוחnormalfeature7 שנים 12 שבועות
שלב תוכן #