קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריותסמל מיון
תחזוקת אתר מה קורה?בדיקה משפטית אקו"םפתוחcriticalמשימה12 שנים 22 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?פרסומות של גוגלפתוחnormalfeature12 שנים 20 שבועות
תורנויותתורנויות פברוארפתוחnormalfeature11 שנים 50 שבועות
מיני-כתבות לאתרלאון מהאח הגדולפתוחnormalfeature10 שנים 47 שבועות
תורנויותפרסום פורמים באינטרנטפתוחnormalמשימה11 שנים שבוע אחד
תורנויותלימוד בל עריכהפתוחnormalמשימה11 שנים שבוע אחד
מיני-כתבות לאתרזהות, הזדהות, ופוליטיקה קוופתוחnormalfeature10 שנים 40 שבועות
מיני-כתבות לאתרהרצאה על גיבוש זהות להט"בפתוחnormalfeature10 שנים 33 שבועות
מיני-כתבות לאתרבעיכוב עד 2009-09: קצבת שאריםהטיפול מעוכבnormalfeature10 שנים 27 שבועות
מיני-כתבות לאתרמשמרות גאווה ראיון וסרט רחופתוחnormalמשימה10 שנים 23 שבועות
מיני-כתבות לאתרמצעד זכויות האדםפתוחnormalfeature10 שנים 6 שבועות
מיני-כתבות לאתריש עם מי לדבר פרשה מהאגודה - פתוחnormalfeature10 שנים 6 שבועות
תחזוקת ציודרשימת קניות מתועדפת לסיום תפתוחnormalfeature9 שנים 11 שבועות
שידורינו בערוץ 98מדיניות פמיניסטיתטופלnormalfeature8 שנים 28 שבועות
מיני-כתבות לאתרBDSM - בין המרחב האישי למרחב הפתוחnormalfeature9 שנים 3 שבועות
מיני-כתבות לאתרארגז: הצגת המשתתפים במפגש ופתוחnormalfeature8 שנים 38 שבועות
מיני-כתבות לאתר 4 סרטונים על הפאנל בנושא הרטופלnormalfeature8 שנים 28 שבועות
מיני-כתבות לאתרפאנל BDSM בבית הפתוחפתוחnormalfeature8 שנים 45 שבועות
מיני-כתבות לאתרהיא-סטוריה לסבית - חנה קלייןפתוחnormalfeature8 שנים 41 שבועות
שידורינו בערוץ 98סקס אחר 2011פתוחnormalfeature8 שנים 35 שבועות
שלב תוכן #