קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריותסמל מיון
תחזוקת אתר מה קורה?הכותרות לא בולטות מספיק ביחפתוחnormalfeature10 שנים 32 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?לבטל auto rewindפתוחnormalfeature10 שנים 25 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?הצטרף לרשימת תפוצהפתוחnormalfeature10 שנים 14 שבועות
שידורינו בערוץ 98כתוביות למהדורת 12/2007פתוחnormalfeature10 שנים 5 שבועות
מיני-כתבות לאתרקבוצת "קשת הזהב"פתוחnormalfeature8 שנים 42 שבועות
מיני-כתבות לאתרקבוצה חברתית לביפתוחnormalמשימה8 שנים 50 שבועות
תורנויותהקמה של טבלה שתציע את המוגקפתוחnormalמשימה9 שנים 5 שבועות
מיני-כתבות לאתרסרטים לטרנס'גנדרפתוחnormalbug8 שנים 52 שבועות
מיני-כתבות לאתרטיטוא 1 לסמסך מזמין למה קורהפתוחnormalמשימה8 שנים 50 שבועות
מיני-כתבות לאתרשיווק סרטך ברשתפתוחnormalfeature8 שנים 44 שבועות
מיני-כתבות לאתרלבדוק אפשרות להזיז את הפגישפתוחnormalfeature8 שנים 32 שבועות
מיני-כתבות לאתרערב הפיגועפתוחnormalמשימה8 שנים 28 שבועות
מיני-כתבות לאתריוני -פצוע מהברנוער שתובע אפתוחnormalfeature8 שנים 10 שבועות
מיני-כתבות לאתרנורה גרינברג לגבי הטרנסית הפתוחnormalfeature7 שנים 11 שבועות
מיני-כתבות לאתרנשים וטכנולוגיות רפואיות - פתוחnormalfeature7 שנים 6 שבועות
מיני-כתבות לאתרארגז: קצת על הרקע של ענת ניר פתוחnormalfeature6 שנים 42 שבועות
ארכיון מה קורההשאלת קלטות ינואר 2011פתוחnormalfeature6 שנים 50 שבועות
שידורינו בערוץ 98אמהות בסכנהפתוחnormalfeature6 שנים 35 שבועות
שידורינו בערוץ 98פמיניזם, מוגבלות ומה שביניהפתוחnormalfeature6 שנים 39 שבועות
שידורינו בערוץ 98כנס גאווה בכנסתפתוחnormalfeature6 שנים 39 שבועות
שלב תוכן #