קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryסמל מיוןמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
מיני-כתבות לאתרמצעד הגאווה וחתונת המאהפתוחnormalfeature14 שנים 22 שבועות
מיני-כתבות לאתרמצעד השרמוטות חיפהפתוחnormalfeature10 שנים 35 שבועות
שידורינו בערוץ 98מצעד השרמוטות ת"אפתוחnormalfeature10 שנים 35 שבועות
מיני-כתבות לאתרמצעד זכויות האדםפתוחnormalfeature14 שנים 12 שעות
שידורינו בערוץ 98מרחב משלנו - רב שיח בעקבות הטופלnormalfeature12 שנים 22 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרמשמרות גאווה ראיון וסרט רחופתוחnormalמשימה14 שנים 17 שבועות
מיני-כתבות לאתרנורה גרינברג לגבי הטרנסית הפתוחnormalfeature13 שנים שבוע אחד
שידורינו בערוץ 98נס לא קרה לנו- לפידים ושירה פתוחnormalמשימה10 שנים שבוע אחד
שידורינו בערוץ 98נשים ודיפלומטיהפתוחnormalfeature11 שנים 18 שבועות
מיני-כתבות לאתרנשים ודיפלומטיה סרטונים לאפתוחnormalfeature11 שנים 18 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98נשים וטכנולוגיות רפואיות - פתוחnormalfeature12 שנים 47 שבועות
מיני-כתבות לאתרנשים וטכנולוגיות רפואיות - פתוחnormalfeature12 שנים 47 שבועות
שידורינו בערוץ 98נשים וספורט - הזמנה למפגש השפתוחnormalfeature12 שנים 28 שבועות
שידורינו בערוץ 98נתוני כניסה מסודרים למערכת טופלnormalמשימה9 שנים 51 שבועות
מיני-כתבות לאתרסדנת גרפיטיטופלnormalfeature12 שנים 41 שבועותהילה לב
מיני-כתבות לאתרסדנת קולפתוחnormalfeature13 שנים 44 שבועות
מיני-כתבות לאתרסדנת ריאיון לתקשורת- מאיה רפתיחה מחדשnormalמשימה10 שנים שבוע אחד
מיני-כתבות לאתרסיקור הסמינר האסטרטגיפתוחnormalfeature14 שנים 15 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרסיקור התערוכה 'עושים עירום פתוחnormalמשימה14 שנים 33 שבועותAvihu S
מיני-כתבות לאתרסיקור טקס חנוכת אנדרטת הזיכטופלnormalfeature9 שנים 47 שבועות
שלב תוכן #