קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryסמל מיוןמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
מיני-כתבות לאתרמצעד הגאווה וחתונת המאהפתוחnormalfeature14 שנים 50 שבועות
מיני-כתבות לאתרמצעד השרמוטות חיפהפתוחnormalfeature11 שנים 10 שבועות
שידורינו בערוץ 98מצעד השרמוטות ת"אפתוחnormalfeature11 שנים 10 שבועות
מיני-כתבות לאתרמצעד זכויות האדםפתוחnormalfeature14 שנים 28 שבועות
שידורינו בערוץ 98מרחב משלנו - רב שיח בעקבות הטופלnormalfeature12 שנים 50 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרמשמרות גאווה ראיון וסרט רחופתוחnormalמשימה14 שנים 45 שבועות
מיני-כתבות לאתרנורה גרינברג לגבי הטרנסית הפתוחnormalfeature13 שנים 29 שבועות
שידורינו בערוץ 98נס לא קרה לנו- לפידים ושירה פתוחnormalמשימה10 שנים 29 שבועות
שידורינו בערוץ 98נשים ודיפלומטיהפתוחnormalfeature11 שנים 46 שבועות
מיני-כתבות לאתרנשים ודיפלומטיה סרטונים לאפתוחnormalfeature11 שנים 46 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98נשים וטכנולוגיות רפואיות - פתוחnormalfeature13 שנים 23 שבועות
מיני-כתבות לאתרנשים וטכנולוגיות רפואיות - פתוחnormalfeature13 שנים 23 שבועות
שידורינו בערוץ 98נשים וספורט - הזמנה למפגש השפתוחnormalfeature13 שנים 4 שבועות
שידורינו בערוץ 98נתוני כניסה מסודרים למערכת טופלnormalמשימה10 שנים 27 שבועות
מיני-כתבות לאתרסדנת גרפיטיטופלnormalfeature13 שנים 17 שבועותהילה לב
מיני-כתבות לאתרסדנת קולפתוחnormalfeature14 שנים 20 שבועות
מיני-כתבות לאתרסדנת ריאיון לתקשורת- מאיה רפתיחה מחדשnormalמשימה10 שנים 29 שבועות
מיני-כתבות לאתרסיקור הסמינר האסטרטגיפתוחnormalfeature14 שנים 43 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרסיקור התערוכה 'עושים עירום פתוחnormalמשימה15 שנים 9 שבועותAvihu S
מיני-כתבות לאתרסיקור טקס חנוכת אנדרטת הזיכטופלnormalfeature10 שנים 23 שבועות
שלב תוכן #