קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטסמל מיוןSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
מיני-כתבות לאתרסיקור הסמינר האסטרטגיפתוחnormalfeature14 שנים 42 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרתהלוכה וטקס יום הזיכרון לטרפתוחcriticalfeature14 שנים 27 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרעריכה: רפי פרץ אצל עמוס שוקןפתוחnormalfeature14 שנים 19 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתריום הזיכרון לטרנסג'נדרספתוחnormalfeature13 שנים 18 שבועות
מיני-כתבות לאתרהצבע ארגמןפתוחnormalfeature13 שנים 12 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרהיא-סטוריה לסבית - חנה קלייןפתוחnormalfeature13 שנים 10 שבועות
מיני-כתבות לאתרמיני-סרטונים תקשורת מחאתיתפתוחnormalfeature11 שנים 45 שבועותshiralony
מיני-כתבות לאתרצעדה נגד אבדנותפתוחnormalfeature11 שנים 45 שבועותshiralony
מיני-כתבות לאתרנשים ודיפלומטיה סרטונים לאפתוחnormalfeature11 שנים 45 שבועותshiralony
מיני-כתבות לאתריום ספורט הקהילה הגאה ״מעברפתוחnormalמשימה11 שנים 33 שבועותshiralony
מיני-כתבות לאתרמצעד השרמוטות חיפהפתוחnormalfeature11 שנים 10 שבועות
מיני-כתבות לאתריום הבינלאומי נגד הומובופיפתוחnormalfeature11 שנים 9 שבועות
מיני-כתבות לאתרסדנת ריאיון לתקשורת- מאיה רפתיחה מחדשnormalמשימה10 שנים 28 שבועות
מיני-כתבות לאתרפאנל BDSM בבית הפתוחפתוחnormalfeature13 שנים 14 שבועות
מיני-כתבות לאתרדיון בנושא הרשעה של קצב - סרטופלnormalfeature12 שנים 49 שבועות
מיני-כתבות לאתרAUTHENTIC. A NET PORN CRITIQUEפתוחnormalfeature13 שנים 15 שבועות
מיני-כתבות לאתרהנאום של שוקי ביום הזיכרון פתוחnormalfeature13 שנים 19 שבועות
מיני-כתבות לאתרנורה גרינברג לגבי הטרנסית הפתוחnormalfeature13 שנים 28 שבועות
מיני-כתבות לאתרנשים וטכנולוגיות רפואיות - פתוחnormalfeature13 שנים 23 שבועות
מיני-כתבות לאתרBDSM - בין המרחב האישי למרחב הפתוחnormalfeature13 שנים 24 שבועות
שלב תוכן #