קריאות עבור תחזוקת ציוד

Summaryמצבעדיפותסמל מיוןסיווגLast updatedבאחריות
העברת חדר עריכה למתנ"ס הגאהפתוחnormalfeature9 שנים 5 שבועותברוך אורן
קלטות שברי קנהפתוחnormalfeature8 שנים 23 שבועותברוך אורן
רשימת קניות מתועדפת לסיום תפתוחnormalfeature7 שנים 31 שבועות
תיק נשיאה למצלמות וסטנדיםטופלnormalfeature5 שנים 9 שבועותברוך אורן
רשימת קניות מתועדפת לתקציב פתוחnormalfeature5 שנים 10 שבועותברוך אורן
רכש 2014פתוחnormalfeature4 שנים 22 שבועות
רכש 2015פתוחnormalfeature2 שנים 36 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #