קריאות עבור תחזוקת ציוד

Summaryמצבעדיפותסמל מיוןסיווגLast updatedבאחריות
העברת חדר עריכה למתנ"ס הגאהפתוחnormalfeature9 שנים 37 שבועותברוך אורן
קלטות שברי קנהפתוחnormalfeature9 שנים 2 שבועותברוך אורן
רשימת קניות מתועדפת לסיום תפתוחnormalfeature8 שנים 11 שבועות
תיק נשיאה למצלמות וסטנדיםטופלnormalfeature5 שנים 41 שבועותברוך אורן
רשימת קניות מתועדפת לתקציב פתוחnormalfeature5 שנים 41 שבועותברוך אורן
רכש 2014פתוחnormalfeature5 שנים שבוע אחד
רכש 2015פתוחnormalfeature3 שנים 15 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #