קריאות עבור תחזוקת ציוד

Summaryמצבעדיפותסמל מיוןסיווגLast updatedבאחריות
העברת חדר עריכה למתנ"ס הגאהפתוחnormalfeature8 שנים 45 שבועותברוך אורן
קלטות שברי קנהפתוחnormalfeature8 שנים 10 שבועותברוך אורן
רשימת קניות מתועדפת לסיום תפתוחnormalfeature7 שנים 19 שבועות
תיק נשיאה למצלמות וסטנדיםטופלnormalfeature4 שנים 49 שבועותברוך אורן
רשימת קניות מתועדפת לתקציב פתוחnormalfeature4 שנים 49 שבועותברוך אורן
רכש 2014פתוחnormalfeature4 שנים 9 שבועות
רכש 2015פתוחnormalfeature2 שנים 23 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #