קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryסמל מיוןמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
מיני-כתבות לאתראיגי לאן בשישי הקרובפתוחnormalמשימה14 שנים 28 שבועותברוך אורן
שידורינו בערוץ 98women in the revolution in the arab worldפתוחnormalfeature12 שנים 36 שבועות
תחזוקת ציודcanon לתיקוןפתוחnormalbug13 שנים 50 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרBDSM - בין המרחב האישי למרחב הפתוחnormalfeature12 שנים 48 שבועות
מיני-כתבות לאתר4 סרטונים על מדיניות פמיניסטופלnormalfeature12 שנים 39 שבועות
מיני-כתבות לאתרAUTHENTIC. A NET PORN CRITIQUEפתוחnormalfeature12 שנים 38 שבועות
מיני-כתבות לאתר'לסבית קטלנית'פתוחnormalמשימה14 שנים 32 שבועותAvihu S
מיני-כתבות לאתר עליה במס' נשאי האיידספתוחnormalמשימה14 שנים 36 שבועות
שידורינו בערוץ 98 הרצאה של דנה בקבוצת הקריאה פתוחnormalfeature12 שנים 31 שבועות
מיני-כתבות לאתר 4 סרטונים על הפאנל בנושא הרטופלnormalfeature12 שנים 21 שבועות
שלב תוכן #