קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבסמל מיוןעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
מיני-כתבות לאתריום ספורט הקהילה הגאה ״מעברפתוחnormalמשימה11 שנים 6 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98פסטיביפתוחnormalמשימה10 שנים 35 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98כנס הון שלטון עיתוןפתוחnormalfeature11 שנים 18 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98הליכות ג'יין זכויות עובדיםפתוחnormalfeature11 שנים 18 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98פאנל בנושא נראות נשיםפתוחnormalfeature11 שנים 16 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98כנס נשים ושפהפתוחnormalfeature11 שנים 18 שבועותshiralony
מיני-כתבות לאתרנשים ודיפלומטיה סרטונים לאפתוחnormalfeature11 שנים 18 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98זהירות מהמרווחפתוחnormalfeature12 שנים 29 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרתערוכת "יא הומופוב"פתוחcriticalfeature13 שנים 44 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתר עליה במס' נשאי האיידספתוחnormalמשימה14 שנים 37 שבועות
מיני-כתבות לאתרקבוצת "קשת הזהב"פתוחnormalfeature14 שנים 32 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?תקלה בבלוגפתוחnormalfeature15 שנים 23 שבועותברוך אורן
תורנויותתורנויות פברוארפתוחnormalfeature15 שנים 44 שבועות
שידורינו בערוץ 98כתוביות למהדורת 12/2007פתוחnormalfeature15 שנים 46 שבועות
תורנויותקריינויות ינוארפתוחnormalמשימה15 שנים 50 שבועות
תורנויותתורנויות דצמברפתוחnormalמשימה15 שנים 50 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?בלוק תרומותפתוחnormalfeature16 שנים 3 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרלאון מהאח הגדולפתוחnormalfeature14 שנים 41 שבועות
מיני-כתבות לאתרקבוצת זמרפתוחnormalfeature14 שנים 37 שבועות
שיתופי פעולהיום עיון "מה קורה"פתוחnormalמשימה14 שנים 42 שבועות
שלב תוכן #