קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
מיני-כתבות לאתרסדנת ריאיון לתקשורת- מאיה רפתיחה מחדשnormalמשימה4 שנים 32 שבועות
שידורינו בערוץ 98מיצג בינלאומי נגד ייבוא פרופתוחnormalמשימה4 שנים 32 שבועות
שידורינו בערוץ 98נתוני כניסה מסודרים למערכת טופלnormalמשימה4 שנים 31 שבועות
שידורינו בערוץ 98חמש שנים לרצחפתוחnormalfeature4 שנים 31 שבועות
שידורינו בערוץ 98הפגנה נגד להט"בפוביה בבימהפתוחnormalמשימה4 שנים 30 שבועותshiralony
תחזוקת ציודרכש 2014פתוחnormalfeature4 שנים 27 שבועות
מיני-כתבות לאתרסיקור טקס חנוכת אנדרטת הזיכטופלnormalfeature4 שנים 27 שבועות
שידורינו בערוץ 98לוקחות את הלילה בחזרהפתוחnormalfeature4 שנים 26 שבועות
שידורינו בערוץ 98יצירת תקציב מגדרי בעיריית תפתוחnormalfeature4 שנים 15 שבועות
תחזוקת ציודרכש 2015פתוחnormalfeature2 שנים 41 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #