קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
מיני-כתבות לאתרסדנת ריאיון לתקשורת- מאיה רפתיחה מחדשnormalמשימה4 שנים 45 שבועות
שידורינו בערוץ 98מיצג בינלאומי נגד ייבוא פרופתוחnormalמשימה4 שנים 45 שבועות
שידורינו בערוץ 98נתוני כניסה מסודרים למערכת טופלnormalמשימה4 שנים 44 שבועות
שידורינו בערוץ 98חמש שנים לרצחפתוחnormalfeature4 שנים 44 שבועות
שידורינו בערוץ 98הפגנה נגד להט"בפוביה בבימהפתוחnormalמשימה4 שנים 43 שבועותshiralony
תחזוקת ציודרכש 2014פתוחnormalfeature4 שנים 40 שבועות
מיני-כתבות לאתרסיקור טקס חנוכת אנדרטת הזיכטופלnormalfeature4 שנים 40 שבועות
שידורינו בערוץ 98לוקחות את הלילה בחזרהפתוחnormalfeature4 שנים 39 שבועות
שידורינו בערוץ 98יצירת תקציב מגדרי בעיריית תפתוחnormalfeature4 שנים 28 שבועות
תחזוקת ציודרכש 2015פתוחnormalfeature3 שנים 2 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #