קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
מיני-כתבות לאתרסדנת ריאיון לתקשורת- מאיה רפתיחה מחדשnormalמשימה4 שנים 15 שבועות
שידורינו בערוץ 98מיצג בינלאומי נגד ייבוא פרופתוחnormalמשימה4 שנים 15 שבועות
שידורינו בערוץ 98נתוני כניסה מסודרים למערכת טופלnormalמשימה4 שנים 13 שבועות
שידורינו בערוץ 98חמש שנים לרצחפתוחnormalfeature4 שנים 13 שבועות
שידורינו בערוץ 98הפגנה נגד להט"בפוביה בבימהפתוחnormalמשימה4 שנים 13 שבועותshiralony
תחזוקת ציודרכש 2014פתוחnormalfeature4 שנים 9 שבועות
מיני-כתבות לאתרסיקור טקס חנוכת אנדרטת הזיכטופלnormalfeature4 שנים 9 שבועות
שידורינו בערוץ 98לוקחות את הלילה בחזרהפתוחnormalfeature4 שנים 9 שבועות
שידורינו בערוץ 98יצירת תקציב מגדרי בעיריית תפתוחnormalfeature3 שנים 50 שבועות
תחזוקת ציודרכש 2015פתוחnormalfeature2 שנים 23 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #