קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
מיני-כתבות לאתרסדנת ריאיון לתקשורת- מאיה רפתיחה מחדשnormalמשימה5 שנים 24 שבועות
שידורינו בערוץ 98מיצג בינלאומי נגד ייבוא פרופתוחnormalמשימה5 שנים 24 שבועות
שידורינו בערוץ 98נתוני כניסה מסודרים למערכת טופלnormalמשימה5 שנים 23 שבועות
שידורינו בערוץ 98חמש שנים לרצחפתוחnormalfeature5 שנים 23 שבועות
שידורינו בערוץ 98הפגנה נגד להט"בפוביה בבימהפתוחnormalמשימה5 שנים 23 שבועותshiralony
תחזוקת ציודרכש 2014פתוחnormalfeature5 שנים 19 שבועות
מיני-כתבות לאתרסיקור טקס חנוכת אנדרטת הזיכטופלnormalfeature5 שנים 19 שבועות
שידורינו בערוץ 98לוקחות את הלילה בחזרהפתוחnormalfeature5 שנים 18 שבועות
שידורינו בערוץ 98יצירת תקציב מגדרי בעיריית תפתוחnormalfeature5 שנים 7 שבועות
תחזוקת ציודרכש 2015פתוחnormalfeature3 שנים 33 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #