קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריותסמל מיון
מיני-כתבות לאתרמעוכב עד 10/2009: מחווה לגאים להטיפול מעוכבnormalמשימה13 שנים 17 שבועות
מיני-כתבות לאתרמעוכב: תערוכת 100 זהויותפתוחnormalfeature13 שנים 20 שבועות
מיני-כתבות לאתרמסיבת יומןפתוחnormalמשימה13 שנים 17 שבועות
מיני-כתבות לאתרערב שירי אבלפתוחnormalfeature13 שנים 17 שבועות
מיני-כתבות לאתרסדנת קולפתוחnormalfeature12 שנים 44 שבועות
מיני-כתבות לאתרמייצג גאווה בב"שפתוחnormalמשימה12 שנים 41 שבועות
מיני-כתבות לאתרהנאום של שוקי ביום הזיכרון פתוחnormalfeature11 שנים 43 שבועות
מיני-כתבות לאתר4 סרטונים על מדיניות פמיניסטופלnormalfeature11 שנים 41 שבועות
מיני-כתבות לאתרהחברים מספרים על הדרפתוחnormalfeature11 שנים 39 שבועות
מיני-כתבות לאתרדיון בנושא הרשעה של קצב - סרטופלnormalfeature11 שנים 22 שבועות
שידורינו בערוץ 98women in the revolution in the arab worldפתוחnormalfeature11 שנים 37 שבועות
שידורינו בערוץ 98נשים וספורט - הזמנה למפגש השפתוחnormalfeature11 שנים 28 שבועות
שידורינו בערוץ 98תקשורת חיוביתפתוחnormalfeature9 שנים 40 שבועות
שידורינו בערוץ 98אני קצת משוגעתפתוחnormalfeature9 שנים 2 שבועות
תחזוקת ציודרכש 2014פתוחnormalfeature8 שנים 47 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?סלולאריפתוחminorfeature15 שנים 19 שבועות
תורנויותקריינות ספטמברפתוחnormalfeature15 שנים 13 שבועות
תורנויותקריינות נובמברפתוחnormalfeature15 שנים 4 שבועות
תורנויותתורנויות דצמברפתוחnormalמשימה14 שנים 50 שבועות
מיני-כתבות לאתרקבוצת זמרפתוחnormalfeature13 שנים 37 שבועות
שלב תוכן #