קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריותסמל מיון
מיני-כתבות לאתרטיטוא 1 לסמסך מזמין למה קורהפתוחnormalמשימה15 שנים 11 שבועות
מיני-כתבות לאתרשיווק סרטך ברשתפתוחnormalfeature15 שנים 5 שבועות
מיני-כתבות לאתרלבדוק אפשרות להזיז את הפגישפתוחnormalfeature14 שנים 45 שבועות
מיני-כתבות לאתרערב הפיגועפתוחnormalמשימה14 שנים 41 שבועות
מיני-כתבות לאתריוני -פצוע מהברנוער שתובע אפתוחnormalfeature14 שנים 23 שבועות
מיני-כתבות לאתרנורה גרינברג לגבי הטרנסית הפתוחnormalfeature13 שנים 24 שבועות
מיני-כתבות לאתרנשים וטכנולוגיות רפואיות - פתוחnormalfeature13 שנים 19 שבועות
מיני-כתבות לאתרארגז: קצת על הרקע של ענת ניר פתוחnormalfeature13 שנים 3 שבועות
ארכיון מה קורההשאלת קלטות ינואר 2011פתוחnormalfeature13 שנים 11 שבועות
שידורינו בערוץ 98אמהות בסכנהפתוחnormalfeature12 שנים 48 שבועות
שידורינו בערוץ 98פמיניזם, מוגבלות ומה שביניהפתוחnormalfeature13 שנים 2 ימים
שידורינו בערוץ 98כנס גאווה בכנסתפתוחnormalfeature13 שנים 2 ימים
שידורינו בערוץ 98דיון ביקורתי בתעשיית המין בפתוחnormalfeature11 שנים 11 שבועות
שידורינו בערוץ 98מצעד השרמוטות ת"אפתוחnormalfeature11 שנים 6 שבועות
שידורינו בערוץ 98מגדר חוצה גבולותפתוחnormalfeature11 שנים 5 שבועות
שידורינו בערוץ 98נתוני כניסה מסודרים למערכת טופלnormalמשימה10 שנים 23 שבועות
שידורינו בערוץ 98מיצג בינלאומי נגד ייבוא פרופתוחnormalמשימה10 שנים 24 שבועות
מיני-כתבות לאתרסיקור טקס חנוכת אנדרטת הזיכטופלnormalfeature10 שנים 19 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?כאשר מוסיפים תגובה לחדשות הפתוחminorbug16 שנים 36 שבועות
שידורינו בערוץ 98דיון בנושא טרנסג'נדריזםפתוחcriticalfeature14 שנים 42 שבועות
שלב תוכן #