קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריותסמל מיון
מיני-כתבות לאתרמעוכב עד 10/2009: מחווה לגאים להטיפול מעוכבnormalמשימה10 שנים 5 שבועות
מיני-כתבות לאתרמעוכב: תערוכת 100 זהויותפתוחnormalfeature10 שנים 8 שבועות
מיני-כתבות לאתרמסיבת יומןפתוחnormalמשימה10 שנים 5 שבועות
מיני-כתבות לאתרערב שירי אבלפתוחnormalfeature10 שנים 5 שבועות
מיני-כתבות לאתרסדנת קולפתוחnormalfeature9 שנים 32 שבועות
מיני-כתבות לאתרמייצג גאווה בב"שפתוחnormalמשימה9 שנים 30 שבועות
מיני-כתבות לאתרהנאום של שוקי ביום הזיכרון פתוחnormalfeature8 שנים 32 שבועות
מיני-כתבות לאתר4 סרטונים על מדיניות פמיניסטופלnormalfeature8 שנים 29 שבועות
מיני-כתבות לאתרהחברים מספרים על הדרפתוחnormalfeature8 שנים 27 שבועות
מיני-כתבות לאתרדיון בנושא הרשעה של קצב - סרטופלnormalfeature8 שנים 10 שבועות
שידורינו בערוץ 98women in the revolution in the arab worldפתוחnormalfeature8 שנים 26 שבועות
שידורינו בערוץ 98נשים וספורט - הזמנה למפגש השפתוחnormalfeature8 שנים 16 שבועות
שידורינו בערוץ 98תקשורת חיוביתפתוחnormalfeature6 שנים 28 שבועות
שידורינו בערוץ 98אני קצת משוגעתפתוחnormalfeature5 שנים 42 שבועות
תחזוקת ציודרכש 2014פתוחnormalfeature5 שנים 35 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?סלולאריפתוחminorfeature12 שנים 7 שבועות
תורנויותקריינות ספטמברפתוחnormalfeature12 שנים שבוע אחד
תורנויותקריינות נובמברפתוחnormalfeature11 שנים 45 שבועות
תורנויותתורנויות דצמברפתוחnormalמשימה11 שנים 38 שבועות
מיני-כתבות לאתרקבוצת זמרפתוחnormalfeature10 שנים 25 שבועות
שלב תוכן #